Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
922651 Rl.271.5.2024 Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły wraz z urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji Ryszard Prolan 2024-05-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
908906 Rl.271.3.2024 Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły - na odcinku Romejki - Kamionka Ryszard Prolan 2024-04-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
913344 Rl.271.4.2024 Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Jaświły Ryszard Prolan 2024-04-18 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
903054 Rl.271.2.2024 Modernizacja oświetlenia w Gminie Jaświły Ryszard Prolan 2024-03-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
861577 Rl.271.20.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 103384B Dolistowo Nowe - granica gminy w kierunku m. Wroceń w km 0+000,00 - 0+999,00 Ryszard Prolan 2023-12-28 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
851990 Rl.271.19.2023 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla grupy zakupowej Gminy Jaświły w 2024 roku Ryszard Prolan 2023-11-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
838622 Rl.271.18.2023 Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jaświły Ryszard Prolan 2023-11-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
834747 Rl.271.17.2023 Odśnieżanie dróg na terenie gminy Jaświły w sezonie zimowym 2023/2024 Ryszard Prolan 2023-10-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
808389 Rl.271.15.2023 Remont drogi we wsi Szaciły Ryszard Prolan 2023-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
795592 Rl.271.14.2023 Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Jaświły Ryszard Prolan 2023-08-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings