Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
651061 IM.271.18.2022 Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych Zamówienia Publiczne 2022-09-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
647035 IM.271.21.2022 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zawidów Zamówienia Publiczne 2022-08-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
646934 IM.271.20.2022 Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2023-2030 Zamówienia Publiczne 2022-08-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
646674 IM.271.16.2022 Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Zamówienia Publiczne 2022-08-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
647508 IM.271.19.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Południowo Zachodniego Klastra Energii” Zamówienia Publiczne 2022-08-08 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
645985 IM.271.17.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zawidowie Zamówienia Publiczne 2022-08-05 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
640345 IM.271.15.2022 Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie na działce ewidencyjnej nr 022501_1.0001.87, AM-3 Zamówienia Publiczne 2022-07-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
629950 IM.271.12.2022 Wydzielenie klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenia klatek schodowych w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie Zamówienia Publiczne 2022-07-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
632348 IM.271.14.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego”. Zamówienia Publiczne 2022-07-06 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
647777 Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Zamówienia Publiczne 2022-08-11 13:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
643988 IM.271.18.2022 Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych Zamówienia Publiczne 2022-08-10 13:48:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644129 IM.271.19.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Południowo Zachodniego Klastra Energii” Zamówienia Publiczne 2022-08-03 09:37:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
642009 IM.271.17.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zawidowie Zamówienia Publiczne 2022-07-29 11:52:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
641729 IM.271.16.2022 Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Zamówienia Publiczne 2022-08-01 13:24:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
642484 DK.271.2022 Malowanie znaków poziomych na jezdni Zamówienia Publiczne 2022-08-03 10:10:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
639272 Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie, dz. nr 87 Zamówienia Publiczne 2022-07-18 10:45:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
635168 IM.271.8.2022/8 Projekt, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej dla projektu inwestycyjnego Gminy Miejskiej Zawidów dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zamówienia Publiczne 2022-07-11 16:02:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
623922 ocds-148610-f9bd60a0-e651-11ec-9a86-f6f4c648a056 Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Południowo Zachodniego Klastra Energii Zamówienia Publiczne 2022-08-12 10:35:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
628088 IM.271.13.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja i budowa dróg gminnych na terenach mieszkaniowo - usługowych Gminy Miejskiej Zawidów”. Zamówienia Publiczne 2022-06-24 11:57:00 Zapytanie ofertowe Service Go to