Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
687186 Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w celu dalszego ich zagospodarowania Zamówienia Publiczne 2022-11-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
687147 Wymiana/tradeup urządzenia: FortiGate 61E nr seryjny FGT61E4Q17002148 do wersji najmniej FortiGate 61F lub równoważne wraz z odnowieniem abonamentu i wsparcia technicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Zamówienia Publiczne 2022-11-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
670379 Wymiana/tradeup urządzenia: FortiGate 61E nr seryjny FGT61E4Q17002148 do wersji najmniej FortiGate 61F lub równoważne wraz z odnowieniem abonamentu i wsparcia technicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Zamówienia Publiczne 2022-10-07 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
669472 Projekt, wykonanie i dostawa 5 szt. tablic informacyjno - promocyjnych Zamówienia Publiczne 2022-10-06 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
659618 IM.271.12.2022 Wydzielenie klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenia klatek schodowych w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie Zamówienia Publiczne 2022-09-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
651061 IM.271.18.2022 Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych Zamówienia Publiczne 2022-09-09 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
646934 IM.271.20.2022 Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2023-2030 Zamówienia Publiczne 2022-08-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
646674 IM.271.16.2022 Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Zamówienia Publiczne 2022-08-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
647508 IM.271.19.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Południowo Zachodniego Klastra Energii” Zamówienia Publiczne 2022-08-08 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
645985 IM.271.17.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zawidowie Zamówienia Publiczne 2022-08-05 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
708692 IM.271.25.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kortu tenisowego na dz. nr 97 Obr. I – Zawidów Zamówienia Publiczne 2023-01-02 12:09:51 Zapytanie ofertowe Service Go to
667560 Wymiana/tradeup urządzenia: FortiGate 61E nr seryjny FGT61E4Q17002148 do wersji najmniej FortiGate 61F lub równoważne wraz z odnowieniem abonamentu i wsparcia technicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Zamówienia Publiczne 2022-10-04 09:37:01 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
703448 Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Zamówienia Publiczne 2022-12-19 13:24:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
647777 Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Zamówienia Publiczne 2022-08-11 13:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
647035 IM.271.21.2022 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zawidów Zamówienia Publiczne 2022-09-12 14:13:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
643988 IM.271.18.2022 Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych Zamówienia Publiczne 2022-08-10 13:48:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644129 IM.271.19.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Południowo Zachodniego Klastra Energii” Zamówienia Publiczne 2022-08-03 09:37:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
642009 IM.271.17.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zawidowie Zamówienia Publiczne 2022-07-29 11:52:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
641729 IM.271.16.2022 Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Zamówienia Publiczne 2022-08-01 13:24:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
642484 DK.271.2022 Malowanie znaków poziomych na jezdni Zamówienia Publiczne 2022-08-03 10:10:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
640345 IM.271.15.2022 Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie na działce ewidencyjnej nr 022501_1.0001.87, AM-3 Zamówienia Publiczne 2022-08-30 12:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
639272 Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie, dz. nr 87 Zamówienia Publiczne 2022-07-18 10:45:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to