Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
506827 ZP.271.16.2021 "Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych po działkach o nr ewid. 3907/1 i 4014/2 tzw. "przewiązek" pomiędzy DG (ul. Miłośników Podhala), a DK 47 Chabówka-Zakopane w m. Biały Dunajec" Adam Matyga 2021-09-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
502229 ZP.271.15.2021 Modernizacja dróg rolniczych w Gminie Biały Dunajec o nazwach lokalnych „Nad Rzepkami” oraz „Nad Nędzami” Adam Matyga 2021-09-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
486293 ZP.271.7.2021 Remont drogi gminnej nr 420012K ul. Jana Pawła II, odcinek I – w km od 0+000 do km 0+405, odcinek II – w km 1+511 do km 2+068,5, odcinek III – w km 2+940,5 do km 3+477 w miejscowości Biały Dunajec, Gmina Biały Dunajec Adam Matyga 2021-08-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
487338 ZP.271.8.2021 Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu pożarniczo, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Biały Dunajec Adam Matyga 2021-07-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings