Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
519318 IR.271.1.11.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dąbrówka w 2022 roku Referat Inwestycji i Rozwoju 2021-10-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
494941 IR.271.1.6.2021 Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach Referat Inwestycji i Rozwoju 2021-09-14 14:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
503281 IR.271.1.10.2021 Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Referat Inwestycji i Rozwoju 2021-10-12 07:52:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
504462 OSP.271.1.2021 Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą Ochotnicza Straż Pożarna w Kuligowie 2021-09-29 10:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
496527 IR.271.1.8.2021 Przebudowa dachu hali przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wszeborach Referat Inwestycji i Rozwoju 2021-09-21 16:14:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
501687 IR.271.1.9.2021 Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi – trasa II Referat Inwestycji i Rozwoju 2021-09-21 16:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
496526 IR.271.1.7.2021 Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Referat Inwestycji i Rozwoju 2021-09-01 16:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
481221 IR.271.1.5.2021 Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi – TRASA II Referat Inwestycji i Rozwoju 2021-08-06 13:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
477728 IR.271.1.4.2021 Wymiana pokrycia dachu i roboty towarzyszące w budynku wiaty na terenie PSZOK w Dąbrówce Referat Inwestycji i Rozwoju 2021-08-20 13:52:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
470558 IR.271.1.3.2021 Bieżąca konserwacja dróg gminnych Referat Inwestycji i Rozwoju 2021-07-08 14:17:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
462182 IR.271.1.2.2021 Wymiana pokrycia dachu i roboty towarzyszące w budynku wiaty na terenie pszok w dąbrówce Referat Inwestycji i Rozwoju 2021-06-22 13:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to