Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
220962 Przetarg 14/2019 Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie Maciej Kutrzyk 2019-06-05 10:00:00 Go to
222643 Przetarg 12/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie Maciej Kutrzyk 2019-06-12 10:00:00 Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
No proceedings