Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
664673 6/09/2022 Drutu do belowania Roman Radomski 2022-09-22 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
659610 Zakup 30 sztuk opon bieżnikowanych (regenerowanych) budowlano terenowych ON/OFF do pracy w ekstremalnych warunkach i dostawa partiami do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie Kamil Dziedzic 2022-09-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
658233 Prace z zakresu jednokrotnego usunięcia roślinności krzewiastej i drzewiastej oraz traw i porostów na określonym terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Kamil Dziedzic 2022-09-07 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
652615 Przetarg 15/2022 Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego wraz z usługami towarzyszącymi nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja ZZO w Sobuczynie” Maciej Kutrzyk 2022-08-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
652954 Zakup 10 ton węgla ekogroszek w opakowaniach max 25kg i dostawa do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie Kamil Dziedzic 2022-08-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
648742 Przetarg 14/2022 Zakup opon i dostawa do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie Maciej Kutrzyk 2022-08-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
649020 Naprawa dachu budynku garażowego na terenie CzPK Sp. z o. o. Kamil Dziedzic 2022-08-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
638684 Naprawa ładowarki kołowej JCB model 437 ZX T4 Kamil Dziedzic 2022-07-27 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
642113 Praca polegająca na bieżącym koszeniu i sprzątaniu terenów zakładu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie Kamil Dziedzic 2022-07-27 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
636638 Odmulanie i koszenie rowów R8 i R9 znajdujących się na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie Kamil Dziedzic 2022-07-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
602508 Przetarg 07/2022 Modernizacja linii technologicznej sortowni odpadów w CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie wraz z projektowaniem technicznym rozbudowy i modernizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Maciej Kutrzyk 2022-05-23 13:53:58 Przetarg nieograniczony Supply Go to
529131 Zakup i dostawa 200 szt drzew wraz z wykoszeniem terenu pod nasadzenie, posadzeniem oraz pielęgnacją drzew przez okres 3 lat Dominik Kościelecki 2021-11-09 12:42:39 Zapytanie ofertowe Service Go to
524593 Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych z obiektów Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.z o.o. Dominik Kościelecki 2021-10-25 14:31:29 Zapytanie ofertowe Service Go to
519377 6/10/2021 rękawice ochronne tzw brukarskie i dragon Roman Radomski 2021-10-14 09:21:54 Zapytanie ofertowe Supply Go to
518665 5/10/2021 sól drogowa Roman Radomski 2021-10-12 11:37:15 Zapytanie ofertowe Supply Go to
515932 Sprzedaż pojazdów będących własnością Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. Dominik Kościelecki 2021-10-04 07:35:59 Licytacja Supply Go to
502945 Zakup 30 szt. opon bieżnikowanych napędowych terenowo, budowlanych ON/OFF do pracy w ekstremalnych warunkach wraz z dostawą Dominik Kościelecki 2021-09-02 11:54:04 Zapytanie ofertowe Supply Go to
502901 Czyszczenie rowu R8 w okolicach Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Dominik Kościelecki 2021-09-02 11:53:50 Zapytanie ofertowe Service Go to
479577 0001/07/CZPK/2021 Zakup 2 wózków widłowych Dominik Kościelecki 2021-07-08 14:55:59 Zapytanie ofertowe Supply Go to