Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
952447 TI.271.15.2024 Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. Przebudowa ul. Podgórnej w Czarnkowie Szymon Antkowiak 2024-07-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
954658 TI.271.13.2024 REWITALIZACJA DWORKU SWINARSKICH W CZARNKOWIE WRAZ Z JEGO ADAPTACJĄ NA FUNKCJE SPOŁECZNO–KULTURALNE - ETAP I Jacek Filoda 2024-07-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
956148 ORK.1637.1.2024 Usługa archiwizacji dokumentacji w Urzędzie Miasta Czarnków Anna Wojtkowiak 2024-08-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
950566 TI.271.14.2024 Budowa ul. Lawendowej w Czarnkowie – etap II. Szymon Antkowiak 2024-07-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
952465 ORK.1637.1.2024 Usługa archiwizacji dokumentacji Urzędu Miasta Czarnków Anna Wojtkowiak 2024-07-16 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
952269 1/07/2024 - Wymiana płytek na schodach wejściowych, a także wymiana płytek na podjeździe dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Czarnkowie Alina Sommerfeld 2024-07-16 11:37:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
951060 TI.7013.8.2024 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja energetyczna budynków Przedszkola Miejskiego nr 1 i Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gminie Miasta Czarnków” Jacek Filoda 2024-07-12 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
948561 TI.7045.8.2023 Wykonanie grobu wojennego Jana Preussa - ofary terroru niemieckiego Beata Rybeńska 2024-07-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
943639 Wymianma stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych komunalnych Gminy Miasta Czarnków Jolanta Frąckowiak 2024-06-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
943903 1/06/2024 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Czarnkowie planuje przeprowadzić zamówienie publiczne dotyczące wymiany schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Czarnkowie Alina Sommerfeld 2024-06-27 12:06:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
938876 TI.7013.7.2024 Budowa zjazdu publicznego dla działki nr 2356 na drogę gminną – ul. Poznańską w m. Czarnków – Postępowanie 3 Szymon Antkowiak 2024-06-20 10:15:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
927320 TI.271.10.2024 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego złotowego w kwocie 4.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Jacek Filoda 2024-06-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
933359 Malowanie holu szkolnego ze szpachlowaniem boksów szatniowych. Krzysztof Maćkowiak 2024-06-06 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
851151 TI.271.13.2023 Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie obejmująca: Rozbudowę ul. Jesionowej w Czarnkowie, przebudowę ul. Orzechowej, oraz rozbiórkę budynku gospodarczego. Szymon Antkowiak 2023-11-22 15:25:55 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
841633 L.DZ.OSIR/1.10.2023/ZP MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 50 KW, MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO ORAZ MONTAŻ ZEWNĘTRZNEJ POMPY CIEPŁA DO UKŁADU WODY BASENOWEJ Małgorzata Chęś 2023-11-10 08:14:54 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
607206 wyposażenie i dostawa kompletnej pracowni kulinarnej do SP nr 1 w Czarnkowie Krzysztof Maćkowiak 2022-04-29 13:36:19 Zapytanie ofertowe Supply Go to
590768 Czyszczenie i konserwacja boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu „Orlik” ok. 2500m2. Krzysztof Maćkowiak 2022-03-29 08:35:26 Zapytanie ofertowe Service Go to
536748 OAG.1333.25.2021 Zakup FortiToken Mobile oraz FortiToken 200 Piotr Marcińczak 2021-11-17 10:20:56 Zapytanie ofertowe Supply Go to
430298 9/2021 Piłkochwyt z siatką, montażem i dostawą na Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie. Małgorzata Chęś 2021-03-02 12:51:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
406223 TI.7021.3.7.2020 Utrzymanie czystości w szalecie miejskim na placu Karskiego w Czarnkowie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Anna Adamiak 2020-12-28 11:24:42 Zapytanie ofertowe Service Go to
405409 TI.7021.3.7.2020 Utrzymanie czystości w szaletach miejskich na placu Karskiego w Czarnkowie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Anna Adamiak 2020-12-28 11:22:22 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
718145 OAG.271.1.2023 Dostawa i montaż urządzeń oraz elementów oznakowania dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Miasta Czarnków oraz w przestrzeni publicznej miasta Czarnków Jan Maksim 2023-02-01 09:01:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
614497 Remont elewacji od strony podwórza budynku mieszkalnego ul. Kościuszki 81 w Czarnkowie Jolanta Frąckowiak 2022-05-25 09:42:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
502188 usługa opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Aldona Skibińska 2021-09-20 12:04:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
506005 TI.7013.6.2021 Przygotowanie placu pod budowę wiaty rekreacyjnej przy ścieżce pieszo-rowerowej nad Notecią Marcin Pawłowski 2021-09-17 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
450287 Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 51 w Czarnkowie Jolanta Frąckowiak 2021-04-29 13:40:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to