Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
563809 TI.7021.7.1.2022 przegląd placów zabaw na terenie Gminy Miasta Czarnków Anna Adamiak 2022-01-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
562887 TI.271.1.2022 PRZEBUDOWA AMFITEATRU W PARKU IM. STASZICA W CZARNKOWIE Jacek Filoda 2022-02-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
556180 OAG.2512.25.2021 Zakup 4 sztuk niszczarek Joanna Mamys 2021-12-29 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
555223 TI.7021.3.6.2021 Utrzymanie czystości w szaletach miejskich na placu Wolności w Czarnkowie w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. Anna Adamiak 2021-12-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
554991 OAG.271.2.2021 Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta w Czarnkowie - Postępowanie Nr 2 Jan Maksim 2021-12-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
554565 Obsługa parkingów w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Czarnków Piotr Marcińczak 2021-12-27 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
554724 OAG.2512.24.2021 Zakup papieru ksero w formacie A4 i A3 Joanna Mamys 2021-12-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
549600 TI.271.4.2021 PRZEBUDOWA AMFITEATRU W PARKU IM. STASZICA W CZARNKOWIE Jacek Filoda 2021-12-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
551018 OAG.271.1.2021 Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta w Czarnkowie Jan Maksim 2021-12-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
551851 OŚ.6140.24.2021 Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Czarnków w schronisku Iwona Plamowska 2021-12-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
551512 Obsługa parkingów w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Czarnków Małgorzata Górzyńska 2021-12-16 12:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
545509 TI.7021.3.6.2021 Utrzymanie czystości w szaletach miejskich na placu Wolności w Czarnkowie w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. Anna Adamiak 2021-12-07 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
536748 OAG.1333.25.2021 Zakup FortiToken Mobile oraz FortiToken 200 Piotr Marcińczak 2021-11-17 10:20:56 Zapytanie ofertowe Supply Go to
430298 9/2021 Piłkochwyt z siatką, montażem i dostawą na Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie. Małgorzata Chęś 2021-03-02 12:51:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
406223 TI.7021.3.7.2020 Utrzymanie czystości w szalecie miejskim na placu Karskiego w Czarnkowie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Anna Adamiak 2020-12-28 11:24:42 Zapytanie ofertowe Service Go to
405409 TI.7021.3.7.2020 Utrzymanie czystości w szaletach miejskich na placu Karskiego w Czarnkowie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Anna Adamiak 2020-12-28 11:22:22 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
502188 usługa opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Aldona Skibińska 2021-09-20 12:04:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
506005 TI.7013.6.2021 Przygotowanie placu pod budowę wiaty rekreacyjnej przy ścieżce pieszo-rowerowej nad Notecią Marcin Pawłowski 2021-09-17 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
450287 Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 51 w Czarnkowie Jolanta Frąckowiak 2021-04-29 13:40:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to