Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
669562 Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym ul. Rybaki 30 w Czarnkowie Jolanta Frąckowiak 2022-10-07 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
670091 Roczny, kompleksowy przegląd instalacji gazowej wraz z przyłączonymi odbiornikami w budynkach mieszkalnych Gminy Miasta Czarnków Jolanta Frąckowiak 2022-10-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
663292 GN.3041.26.2022 Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 298/18, usytuowanej na zapleczu ul. Pocztowej w Czarnkowie, obręb 0001. Judyta Dorożała 2022-09-21 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
659485 OAG.2512.32.2022 Zakup i dostawa telefonów komórkowych Jan Maksim 2022-09-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
660104 TI.7011.2.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku garażowo-magazynowego przy ul. Rybaki 30A Jacek Filoda 2022-09-12 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
635766 TI.271.18.2022 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego złotowego w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jacek Filoda 2022-08-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
650773 Rozbudowa instalacji gazowej oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym ul. Kościuszki 81/3 w Czarnkowie. Jolanta Frąckowiak 2022-08-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
647641 TI.7013.5.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej w ramach inwestycji „Przebudowa fragmentu rowu melioracyjnego w obrębie ścieżki rowerowej nad Notecią w Czarnkowie” Jacek Filoda 2022-08-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
644548 21/2022 Solanka inhalacyjna do tężni solankowej. Małgorzata Chęś 2022-08-02 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
642556 Przestawie 5 szt piecy kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Czarnków Jolanta Frąckowiak 2022-07-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
641342 OAG.2512.28.2022 Zakup papieru ksero w formacie A4 i A3 Joanna Mamys 2022-07-27 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
641012 TI.7013.4.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w ramach inwestycji „Przebudowa ul. Sikorskiego, ul. Chodzieskiej i ul. Poznańskiej w Czarnkowie – etap I” Szymon Antkowiak 2022-07-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
607206 wyposażenie i dostawa kompletnej pracowni kulinarnej do SP nr 1 w Czarnkowie Krzysztof Maćkowiak 2022-04-29 13:36:19 Zapytanie ofertowe Supply Go to
590768 Czyszczenie i konserwacja boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu „Orlik” ok. 2500m2. Krzysztof Maćkowiak 2022-03-29 08:35:26 Zapytanie ofertowe Service Go to
536748 OAG.1333.25.2021 Zakup FortiToken Mobile oraz FortiToken 200 Piotr Marcińczak 2021-11-17 10:20:56 Zapytanie ofertowe Supply Go to
430298 9/2021 Piłkochwyt z siatką, montażem i dostawą na Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie. Małgorzata Chęś 2021-03-02 12:51:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
406223 TI.7021.3.7.2020 Utrzymanie czystości w szalecie miejskim na placu Karskiego w Czarnkowie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Anna Adamiak 2020-12-28 11:24:42 Zapytanie ofertowe Service Go to
405409 TI.7021.3.7.2020 Utrzymanie czystości w szaletach miejskich na placu Karskiego w Czarnkowie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Anna Adamiak 2020-12-28 11:22:22 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
614497 Remont elewacji od strony podwórza budynku mieszkalnego ul. Kościuszki 81 w Czarnkowie Jolanta Frąckowiak 2022-05-25 09:42:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
502188 usługa opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Aldona Skibińska 2021-09-20 12:04:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
506005 TI.7013.6.2021 Przygotowanie placu pod budowę wiaty rekreacyjnej przy ścieżce pieszo-rowerowej nad Notecią Marcin Pawłowski 2021-09-17 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
450287 Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 51 w Czarnkowie Jolanta Frąckowiak 2021-04-29 13:40:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to