Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
762332 PN-1/2023 Usługi dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 do położonych na terenie Miasta Bydgoszczy: szkół, przedszkoli oraz ośrodków umożliwiających realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty 2023-05-29 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
769554 Opieka nad artystami podczas cyklu wakacyjnych koncertów w Bydgoszczy Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2023-05-29 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
770289 WIM 271.2.29.2023 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz budowie kanalizacji deszczowej na terenie Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 w Bydgoszczy Wydział Inwestycji Miasta 2023-05-29 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
770564 WUK.271.2.2023 Dokonanie oceny technicznej pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym Wydział Uprawnień Komunikacyjnych 2023-05-30 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
768231 ZO Dostawa do siedziby Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty w Bydgoszczy 20 szt. komputerów stacjonarnych. Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty 2023-05-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
766800 WIM 271.2.28.2023 Wykonanie analizy technicznej i finansowej wymiany istniejącego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Tadeusza Czackiego 8 w Bydgoszczy Wydział Inwestycji Miasta 2023-05-31 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
766655 WZP.271.22.2023.B Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wybiegu dla psów przy ul. Modrzewiowej, na terenie Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym w Bydgoszczy. Wydział Zamówień Publicznych 2023-05-31 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
769340 WZP.271.24.2023.B Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego Wydział Zamówień Publicznych 2023-06-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
772326 BAS.271.11.2023 Realizacja przestrzeni zielonej przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i wolontariatu Biuro Aktywności Społecznej 2023-06-01 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
771870 WIM 271.2.33.2023 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji oświetlenia stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy. Wydział Inwestycji Miasta 2023-06-05 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
763558 WZP.271.19.2023.B Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji budynku przy ul. Gałczyńskiego w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem Wydział Zamówień Publicznych 2023-05-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
770246 BAS.271.11.2023 c Biuro Aktywności Społecznej 2023-05-25 14:13:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
768522 Przedmiotem zamówienia jest dostawa kawy, herbaty oraz czekolady w postaci upominków dla Miasta Bydgoszczy. Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2023-05-25 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
768278 WZR-VI.271.2.8.2023 Dostawa przedmiotów stanowiących nagrody dla placówek oświatowych biorących aktywny udział w ekologicznym projekcie edukacyjnym „Czy to SmoK, czy SmoG?” Wydział Zintegrownego Rozwoju 2023-05-23 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
765028 ZP.271.15.2023 Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i biurowych dla Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy 2023-05-22 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
757326 WZP.271.5.2023.E Bydgoska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r. Wydział Zamówień Publicznych 2023-05-22 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
767224 Wykonanie toreb z tektury falistej z logotypem Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2023-05-22 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
768876 wymiana zasuwy kołnierzowej F5 GGG/EPDM DN150 PN16 2002 na przewodzie spustowym ze zbiorników wodnych fontanny w Parku Henryka Dąbrowskiego w Bydgoszczy i zastosowanie do otwierania i zamykania obudowy sztywnej (dł 1,5 m) lub teleskopowej oraz skrzynki do zasuwy w wykonanym wykopie jak pokazano na załączonej dokumentacji fotograficznej. Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej 2023-05-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
765503 WGK-I.271.1.51.2023 Zabiegi ochronne na pomnikach przyrody i innych drzewach cennych. Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej 2023-05-17 14:10:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
760477 WZR-VI.271.2.6.2023 Usługa opracowania koncepcji wizualnej, przygotowania scenariuszy oraz realizacji dwóch edukacyjnych filmów animowanych przeznaczonych do emisji w internecie Wydział Zintegrownego Rozwoju 2023-05-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
757500 Wykonanie toreb z tektury falistej z logotypem Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2023-05-16 10:32:38 Zapytanie ofertowe Supply Go to
752255 WOA-IV.271.3.70.2023 Zakup ”Pudeł archiwizacyjnych” na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Bydgoszczy wraz z dostawą do Bydgoszczy Wydział Organizacyjno-Administracyjny 2023-04-11 16:42:57 Zapytanie ofertowe Supply Go to
734409 WGK-I.271.1.13.2023 Realizacja programu „KastrAkcja – kastrujemy miejskie koty”. Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej 2023-03-14 09:27:56 Zapytanie ofertowe Service Go to
728750 Przeprowadzenie animacji dla dzieci podczas Bydgoskiego Festiwalu Wodnego "Ster na Bydgoszcz" 2023 Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2023-03-07 13:38:43 Zapytanie ofertowe Supply Go to
735150 WOA - IV.271.3.45.2023 Zakup biletów lotniczych Wydział Organizacyjno-Administracyjny 2023-03-06 12:21:19 Zapytanie ofertowe Service Go to
726841 Realizacja kampanii edukacyjnej dot. zasad segregacji odpadów komunalnych i recyklingu pn. #SegregujDobrze Biuro Komunikacji Społecznej 2023-03-01 13:31:04 Zapytanie ofertowe Service Go to
719641 BP Zapewnienie ochrony osób i mienia oraz prac porządkowo-organizacyjnych podczas cyklu koncertów pn. Rzeka Muzyki Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2023-02-22 11:58:23 Zapytanie ofertowe Service Go to
717883 Montaż i demontaż sceny mobilnej Zamawiającego podczas letnich koncertów pn. Rzeka Muzyki 2023 Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2023-02-20 14:09:16 Zapytanie ofertowe Service Go to
720208 Przeprowadzenie portalu FB Rzeka Muzyki, opracowanie layoutu, grafik, spotów oraz krótkich relacji z koncertów cyklu Rzeka Muzyki 2023 Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2023-02-20 13:16:27 Zapytanie ofertowe Service Go to
720780 Aranżacja terenu/plaży na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy podczas Bydgoskiego Festiwalu Wodnego Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2023-01-31 16:41:04 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
749350 Karta Gemalto IDPrime 930nc Wydział Informatyki 2023-04-11 14:01:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
728596 Świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla macierzy dyskowych Wydział Informatyki 2023-04-11 14:03:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
717342 BZIT-I.042.106.4.2023 Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego Biuro ZIT BTOF 2023-03-16 11:14:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
708050 Zakup licencji SkypeBsSvr Ent User CAL Wydział Informatyki 2022-12-30 09:41:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
706094 Usługa zestawienia i utrzymania zapasowego łącza do sieci Internet dla Miasta Bydgoszczy Wydział Informatyki 2022-12-30 09:42:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
699561 Montaż układów klimatyzacji przystosowanych do pracy w węzłach technicznych na 1 i 2 piętrze budynku UM Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 Wydział Informatyki 2022-12-15 12:21:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
696073 Zakup systemu Statlook 16 Wydział Informatyki 2022-12-15 12:12:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
689824 Usługa zestawienia i utrzymania sieci teleinformatycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy Wydział Informatyki 2022-12-15 12:13:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
688450 Rozbudowa istniejącej infrastruktury sieciowej- dostawa przełączników Wydział Informatyki 2022-12-15 12:14:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
676754 Świadczenie usług wsparcia i asysty technicznej w zakresie Service Manager v9, Asset Manager v9, Connect.lt v9 Wydział Informatyki 2022-12-15 12:15:00 Zapytanie ofertowe Service Go to