Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
893469 Dostawa karuzeli integracyjnej Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej 2024-03-04 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
894317 Wynajem i obsługa atrakcji w postaci dmuchanego basenu z przeprawą pontonową podczas Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz” 2024 Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2024-03-04 10:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
885799 WZP.271.3.2024.B Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul. Baczyńskiego 3 w Bydgoszczy (Program BBO) Wydział Zamówień Publicznych 2024-03-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
894563 271.3.2024 Usługa przeprowadzenia Inkubatora Wolontariatu dla wolontariuszek i wolontariuszy oraz koordynatorek i koordynatorów wolontariatu w mieście Bydgoszcz Biuro Aktywności Społecznej 2024-03-06 13:12:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
894688 271.4.2024 Usługa przeprowadzenia 24 godzin spotkań grupy wsparcia psychologicznego dla członków, członkiń organizacji pozarządowych, dla wolontariuszek i wolontariuszy oraz koordynatorek i koordynatorów wolontariatu w mieście Bydgoszcz Biuro Aktywności Społecznej 2024-03-06 13:19:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
894367 WGK-I.271.1.17.2024 Podjęcie fizycznych środków zaradczych polegających na odłowieniu żółwia ozdobnego (Trachemys scripta), dalej nazywanego „żółwiem”, ze stanowiska w Bydgoszczy, znajdującego się w okolicach starorzecza Wisły w dzielnicy Łoskoń i odwiezienie tego zwierzęcia do podmiotu uprawnionego do przetrzymywania okazów ww. gatunku. Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej 2024-03-06 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
894323 BZS-I.8031.13.2024 Zapewnienie całodobowej zdalnej opieki położniczej dla kobiet ciężarnych po 34 tygodniu ciąży – do rozwiązania. Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej 2024-03-06 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
895069 BZS-I.8031.16.2024 "Zadbaj o zdrowie na wiosnę" Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej 2024-03-07 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
895559 DOA.271.1.9.1.2024 Zakup materiałów malarskich w celu wykonania remontów pomieszczeń w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy 2024-03-08 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
895589 Zapewnienie ochrony osób i mienia, usługa dostawy, montażu i demontażu barier zaporowych lekkich oraz nośników reklamowych podczas Ogólnopolskich Zawodów Pływackich „Woda Bydgoska” Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2024-03-08 11:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
892616 Organizacja trzech elementów w ramach programu Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz” tj. gry miejskiej, warsztatów oraz „sterowej” oferty lokali gastronomicznych Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2024-03-01 12:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
894871 ZZE.271.10.2024 Tłumaczenie ustne podczas wizyty studyjnej w Dreźnie organizowanej w ramach projektu DUET. Zespół ds. Zarządzania Energią 2024-03-01 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
892111 Świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla macierzy dyskowych. Wydział Informatyki 2024-02-29 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
891684 Zapewnienie animacji dla dzieci podczas pikniku wojskowego z okazji 25-lecia przystąpienia Polski do NATO Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2024-02-29 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
890785 Zapewnienie animacji dla dzieci podczas Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz” 2024 Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2024-02-28 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
891601 ZZE.271.11.2024 Usługa organizacji transportu podczas wizyty studyjnej w Dreźnie. Zespół ds. Zarządzania Energią 2024-02-27 14:19:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
891527 Strefa dwóch basenów z łódkami dla dzieci wraz obsługą podczas Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz” 2024 Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2024-02-26 14:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
891203 ZZE.271.10.2024 Tłumaczenie ustne podczas wizyty studyjnej w Dreźnie organizowanej w ramach projektu DUET. Zespół ds. Zarządzania Energią 2024-02-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
890193 Zakup fabrycznie nowych tabletów na potrzeby Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydział Informatyki 2024-02-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
891791 WGK-I.271.1.16.2024 Wymiana desek na pomoście przy Międzywodziu na Wyspie Młyńskiej i na platformie widokowej przy Operze NOVA w Bydgoszczy. Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej 2024-02-26 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
888704 BZS-I.8031.2.2024 Zapewnienie całodobowej zdalnej opieki położniczej dla kobiet ciężarnych po 30 tygodniu ciąży – do rozwiązania Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej 2024-02-27 13:07:41 Zapytanie ofertowe Service Go to
883549 Dostawa artykułów promocyjnych (butelka próżniowa i kubek ceramiczny) dla Urzędu Miasta Bydgoszczy Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2024-02-15 12:53:14 Zapytanie ofertowe Supply Go to
883597 Dostawa elektronicznych gadżetów promocyjnych (power bank i pendrive) dla Urzędu Miasta Bydgoszczy Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2024-02-16 12:44:51 Zapytanie ofertowe Supply Go to
878146 Zabezpieczenie i ochrona imprezy sportowej, usługa dostawy, montażu i demontażu barier zaporowych lekkich oraz nośników reklamowych na organizowany przez Miasto Bydgoszcz „Bydgoski Bieg Urodzinowy” Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2024-01-26 11:55:27 Zapytanie ofertowe Service Go to
863859 WOA.IV.271.3.204.2023 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych Wydział Organizacyjno-Administracyjny 2023-12-14 12:33:21 Zapytanie ofertowe Service Go to
855510 WZR-VI.271.2.16.2023 Świadczenie usługi doradztwa ekologicznego dla mieszkańców Bydgoszczy. Wydział Zintegrownego Rozwoju 2024-01-10 09:51:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
856414 DOA.271.52.1.2023 Dostawa paliw do samochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy 2023-12-13 12:52:35 Zapytanie ofertowe Supply Go to
856618 DOA.271.67.2023 Dostawę oprogramowania antywirusowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszcz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy 2023-12-13 12:01:10 Zapytanie ofertowe Supply Go to
855134 Zakup fabrycznie nowego notebooka na potrzeby Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydział Informatyki 2023-12-06 10:20:14 Zapytanie ofertowe Supply Go to
854373 Dostawa toreb papierowych de Lux z tektury falistej w ilości 100 sztuk dla Urzędu Miasta Bydgoszczy Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2023-12-04 10:56:54 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
857671 BZIT-III-042.106.11.2023 Postępowanie w przedmiociezakupu i dostawy środków czystości do siedziby Biura ZIT określonych w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach: nr 2 do zapytania ofertowego pn. „Zestawienie środków czystości na potrzeby Biura ZIT” oraz nr 3 pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. Biuro ZIT BydOF 2023-12-29 10:54:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
854230 Usługa zestawienia i utrzymania sieci teleinformatycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy Wydział Informatyki 2024-01-19 09:11:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
853093 Pakiet biurowy Microsoft Office w ramach posiadanej przez Miasto Bydgoszcz umowy MPSA GOV Microsoft Office 2021 Wydział Informatyki 2023-12-12 09:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
850951 BZIT-III-042.106.9.2023 Postępowanie w przedmiocie usługi polegającej na przeprowadzeniu dwóch szkoleń stacjonarnych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów ZIT BydOF w zakresie: 1. Kwalifikowalności wydatków w ramach projektów finansowanych z Funduszy Europejskich 2021-2027, 2.Rozliczania projektów finansowanych ze środków EFS+ w perspektywy finansowej 2021-2027 na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego pn. „Zestawienie i specyfikacja przedmiotu zamówienia ”. Biuro ZIT BydOF 2023-12-08 10:52:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
845467 Zakup licencji Microsoft w ramach posiadanej przez Miasto Bydgoszcz umowy MPSA GOV Wydział Informatyki 2023-11-21 16:25:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
831476 Świadczenie usług wsparcia i asysty technicznej w zakresie Service Manager v9, Asset Manager v9, Connect.lt v9. Wydział Informatyki 2023-10-31 11:17:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
824628 Rozszerzenie posiadanej przez Zamawiającego licencji FortiAnalyzer-VM 26GB/Day o dodatkowe 25GB/Day wraz z rozszerzeniem obecnego supportu (koniec 11.2027) do większej ilości logów. Wydział Informatyki 2023-10-17 11:24:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
822313 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z oznakowaniem. Biuro Komunikacji Społecznej 2023-10-12 12:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
820268 Wykonanie Planu Ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy Biuro Konserwatora Zabytków 2023-09-25 12:15:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
818713 BZIT-III-042.106.2.2023 Postępowanie w przedmiocie usługi szkoleniowej dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty w ramach ZIT BydOF oraz dwóch pracowników Biura ZIT BydOF dotyczącą rozliczania i realizacji projektów unijnych w systemie SL2021 na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego pn. „Zestawienie i specyfikacja przedmiotu zamówienia ”. Biuro ZIT BydOF 2023-09-26 13:15:00 Zapytanie ofertowe Service Go to