Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
904185 ZP.271.1.2024.GKM Zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz zakup i instalacja dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych w mieście Aleksandrów Kujawski Marcin Rzepecki 2024-04-30 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
899354 ZP.271.2.2024.GKM Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Hożej 5 w Aleksandrowie Kujawskim Marcin Rzepecki 2024-03-25 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
865773 ZP.271.21.2023.MOPS Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Marcin Rzepecki 2024-01-02 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
859257 Dostawa wozu asenizacyjnego Marcin Rzepecki 2023-12-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
851177 ZP.271.18.2023.GKM Remont chodników i ulic w Aleksandrowie Kujawskim Marcin Rzepecki 2023-12-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
854752 ZP.271.19.2023.I Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu "miniPakt - gminne pracownie komputerowe" Marcin Rzepecki 2023-12-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
839098 ZP.271.16.2023.GKM Remont ulicy Listnej w Aleksandrowie Kujawskim Marcin Rzepecki 2023-11-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
827049 ZP.271.17.2023.FN Długoterminowy kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Marcin Rzepecki 2023-10-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
826402 ZP.271.2.2023.MCK Modernizacja salonu wystaw oraz Sali muzyczno-tanecznej Miejskiego Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego nr 2 Marcin Rzepecki 2023-10-16 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
806350 ZP.271.15.2023.GKM Budowa chodników i zatoki postojowej ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim Marcin Rzepecki 2023-09-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
793664 ZP.271.14.2023.SPORT Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim nr 2 Marcin Rzepecki 2023-07-28 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
819173 ZP.271.1.2023.MCK Modernizacja salonu wystaw oraz Sali muzyczno-tanecznej Miejskiego Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego Marcin Rzepecki 2023-09-29 10:35:53 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
750838 ZP.271.6.2023.GKM Przebudowa drogi gminnej nr 160824C w kilometrażu od 0+000 do 0+279 oraz od 0+000 do 0+086 ul. Krzywej w miejscowości Aleksandrów Kujawski Marcin Rzepecki 2023-04-24 10:45:32 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
535475 ATBS.2.2021 Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 32 mieszkaniami i infrastrukturą techniczną oraz 32 naziemnymi miejscami parkingowymi. Aleksandrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2021-11-12 12:02:46 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
535710 GKM.271.12.2021 Rozbiórka kładki dla pieszych przy ul. Dworcowej oraz remont kładki dla pieszych przy Urzędzie Miejskim Marcin Rzepecki 2021-12-14 07:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
535171 GKM.271.11.2021 Przebudowa ulicy Słonecznej w Aleksandrowie Kujawskim Marcin Rzepecki 2021-12-10 10:01:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to