List of proceedings: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
219694 Modyfikacja układu podgrzewania powietrza pierwotn... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-05-17 23:59:00 Inquiry go to
222346 Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, b... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-05-17 23:55:00 Inquiry go to
221610 Dostawa artykułów drogeryjnych i chemii przemysłow... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-05-17 23:55:00 Inquiry go to
223530 Wykonanie zaplecza przy składowisku Balastu na ul.... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-05-17 23:55:00 Inquiry go to
217796 Przesunięcie rozprężacza ciśnieniowego wraz ze zmi... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-05-10 23:59:00 Inquiry go to
220506 Dostawa i montaż podestu obsługowego _ZO/52/19 Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-05-08 23:59:00 Inquiry go to
218579 Zakup dysz do lanc dozowania amoniaku _ZO 50 19 Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-05-07 23:59:00 Inquiry go to
215931 Naprawa mocowania kablozwijaka suwnicy pomostowej ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-19 23:55:00 Inquiry go to
214893 Przeprowadzenie procedury administracyjnej, wykona... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-17 23:59:00 Inquiry go to
214748 Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, b... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-15 23:59:00 Inquiry go to
210700 Dostawa i montaż podestu roboczego do obsługi napę... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-12 23:59:00 Inquiry go to
213825 Naprawa torów suwnicowych w budynku bunkra ZTPOK (... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-10 23:55:00 Inquiry go to
213819 Modernizacja pianowej instalacji ppoż.w bunkrze (M... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-10 23:55:00 Inquiry go to
211963 Wyrównanie posadzki pod odżużlaczami linii nr 1 i ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-03 23:59:00 Inquiry go to
207401 Naprawa chwytaka do przemieszczania odpadów w bunk... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-29 23:59:00 Inquiry go to
210713 Wykonanie opracowań wniosków (wraz ze wszystkimi ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-29 12:00:00 Inquiry go to
211283 Postępowanie testowe Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-28 14:40:11 Inquiry go to
207946 Serwis klimatyzacji i wentylacji Zakładu Termiczne... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-22 23:55:00 Inquiry go to
207750 Usługa najmu rozdrabniarki wraz z separatorem do r... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-21 23:59:00 Inquiry go to
204244 Dostawa zaworów redukcyjnych pary świeżej do zdmuc... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-15 23:55:00 Inquiry go to
202830 Dostawa koszy ulicznych i słupków do koszy z podst... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-11 23:55:00 Inquiry go to
202350 Montaż bramy segmentowej z furtką w budynku myjni ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-07 23:55:00 Inquiry go to
200168 Dostawa i montaż akumulatorów rozruchowych do pomp... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-05 23:59:00 Inquiry go to
200781 Wykonanie zestawów naprawczych do naprawy przegrze... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-05 23:55:00 Inquiry go to
200708 Zakup wraz z dostawą szczotek przemysłowych do zam... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-02-28 23:59:00 Inquiry go to
198034 Remont kontenerów kompostujących z kompostowni prz... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-02-19 23:55:00 Inquiry go to
196662 Ochrona Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komuna... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-02-14 23:55:00 Inquiry go to
195024 Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych (ZO/12/19) Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-02-11 23:55:00 Inquiry go to
195362 Usługa ładowania odpadów z wykorzystaniem sprzętu ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-02-06 12:00:00 Inquiry go to
192888 Przeprowadzenie badań monitoringu składowiska, Kom... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-02-01 23:59:00 Inquiry go to