List of proceedings: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
215931 Naprawa mocowania kablozwijaka suwnicy pomostowej ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-19 23:55:00 Inquiry go to
214893 Przeprowadzenie procedury administracyjnej, wykona... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-17 23:59:00 Inquiry go to
214748 Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, b... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-15 23:59:00 Inquiry go to
210700 Dostawa i montaż podestu roboczego do obsługi napę... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-12 23:59:00 Inquiry go to
213825 Naprawa torów suwnicowych w budynku bunkra ZTPOK (... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-10 23:55:00 Inquiry go to
213819 Modernizacja pianowej instalacji ppoż.w bunkrze (M... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-10 23:55:00 Inquiry go to
211963 Wyrównanie posadzki pod odżużlaczami linii nr 1 i ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-03 23:59:00 Inquiry go to
207401 Naprawa chwytaka do przemieszczania odpadów w bunk... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-29 23:59:00 Inquiry go to
210713 Wykonanie opracowań wniosków (wraz ze wszystkimi ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-29 12:00:00 Inquiry go to
211283 Postępowanie testowe Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-28 14:40:11 Inquiry go to
207946 Serwis klimatyzacji i wentylacji Zakładu Termiczne... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-22 23:55:00 Inquiry go to
207750 Usługa najmu rozdrabniarki wraz z separatorem do r... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-21 23:59:00 Inquiry go to
204244 Dostawa zaworów redukcyjnych pary świeżej do zdmuc... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-15 23:55:00 Inquiry go to
202830 Dostawa koszy ulicznych i słupków do koszy z podst... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-11 23:55:00 Inquiry go to
202350 Montaż bramy segmentowej z furtką w budynku myjni ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-07 23:55:00 Inquiry go to
200168 Dostawa i montaż akumulatorów rozruchowych do pomp... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-05 23:59:00 Inquiry go to
200781 Wykonanie zestawów naprawczych do naprawy przegrze... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-03-05 23:55:00 Inquiry go to
200708 Zakup wraz z dostawą szczotek przemysłowych do zam... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-02-28 23:59:00 Inquiry go to
198034 Remont kontenerów kompostujących z kompostowni prz... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-02-19 23:55:00 Inquiry go to
196662 Ochrona Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komuna... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-02-14 23:55:00 Inquiry go to
195024 Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych (ZO/12/19) Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-02-11 23:55:00 Inquiry go to
195362 Usługa ładowania odpadów z wykorzystaniem sprzętu ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-02-06 12:00:00 Inquiry go to
192888 Przeprowadzenie badań monitoringu składowiska, Kom... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-02-01 23:59:00 Inquiry go to
192262 Remont kontenerów kompostujących z kompostowni prz... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-01-29 23:55:00 Inquiry go to
191791 Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej dla Między... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-01-28 23:59:00 Inquiry go to
186700 Dostawa samochodu dostawczego (MKUO ProNatura/ZO/4... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-01-22 23:55:00 Inquiry go to
184845 Wykonanie projektu modernizacji rurociągów pary. (... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-01-18 23:55:00 Inquiry go to
185299 Naprawa zaworów w Zakładzie Termicznego Przekształ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-01-10 23:59:00 Inquiry go to
186151 Kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskanie... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-01-10 23:55:00 Inquiry go to
181936 Modernizacja systemu oddymiania bunkra odpadów w Z... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-12-31 23:59:00 Inquiry go to