Lista postępowań prowadzonych przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNEPOSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
198034 Remont kontenerów kompostujących z kompostowni prz... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-02-19 23:55:00 Zapytanie przejdź
196662 Ochrona Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komuna... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-02-14 23:55:00 Zapytanie przejdź
195024 Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych (ZO/12/19) Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-02-11 23:55:00 Zapytanie przejdź
195362 Usługa ładowania odpadów z wykorzystaniem sprzętu ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-02-06 12:00:00 Zapytanie przejdź
192888 Przeprowadzenie badań monitoringu składowiska, Kom... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-02-01 23:59:00 Zapytanie przejdź
192262 Remont kontenerów kompostujących z kompostowni prz... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-01-29 23:55:00 Zapytanie przejdź
191791 Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej dla Między... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-01-28 23:59:00 Zapytanie przejdź
186700 Dostawa samochodu dostawczego (MKUO ProNatura/ZO/4... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-01-22 23:55:00 Zapytanie przejdź
184845 Wykonanie projektu modernizacji rurociągów pary. (... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-01-18 23:55:00 Zapytanie przejdź
185299 Naprawa zaworów w Zakładzie Termicznego Przekształ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-01-10 23:59:00 Zapytanie przejdź
186151 Kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskanie... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-01-10 23:55:00 Zapytanie przejdź
181936 Modernizacja systemu oddymiania bunkra odpadów w Z... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-12-31 23:59:00 Zapytanie przejdź
184384 Dostawa i montaż żurawia stacjonarnego (MKUO ProNa... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-12-31 23:54:00 Zapytanie przejdź
180470 Kontrola i naprawa wymurówki w kotłach parowych w ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-12-17 23:59:00 Zapytanie przejdź
179485 Dostawa i montaż żurawia stacjonarnego (MKUO ProNa... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-12-14 23:50:00 Zapytanie przejdź
181486 Wymiana taśm w przenośnikach sortowniczych w Zakła... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-12-14 11:00:00 Zapytanie przejdź
177267 Dostawa i montaż taśmy gumowej separatora magnetyc... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-12-10 23:59:00 Zapytanie przejdź
177272 Kontrola i naprawa wymurówki w kotłach parowych w ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-12-05 23:59:00 Zapytanie przejdź
177721 Kompleksowa obsługa cateringowa podczas spotkania ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-12-04 23:59:00 Zapytanie przejdź
161877 Wykonanie kompleksowej usługi zabezpieczenia węzła... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-11-30 23:55:00 Zapytanie przejdź
176071 Dostawa i wymiana części oraz materiałów eksploata... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-11-30 23:54:00 Zapytanie przejdź
177197 Zimowe utrzymanie dachów budynków oraz obiektów bu... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-11-30 10:00:00 Zapytanie przejdź
169232 Demontaż odżużlaczy w ZTPOK Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-11-27 23:50:00 Zapytanie przejdź
174905 Mycie floty samochodowej należącej do Zamawiająceg... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-11-26 23:50:00 Zapytanie przejdź
172583 Kontrola i naprawa wymurówki w kotłach parowych w ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-11-23 23:59:00 Zapytanie przejdź
174807 Budowa przejazdu z budynku sezonowania żużla wraz ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-11-23 23:50:00 Zapytanie przejdź
174250 Modernizacja drogi dojazdowej do Kompleksu Utyliza... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-11-21 23:54:00 Zapytanie przejdź
174256 Modernizacja istniejącego placu do składowania kon... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-11-21 22:54:00 Zapytanie przejdź
169251 Kolportaż harmonogramów odbioru odpadów na terenie... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-11-16 23:55:00 Zapytanie przejdź
171278 Montaż odżużlaczy MAYFRAN w Zakładzie Termicznego ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2018-11-14 23:59:00 Zapytanie przejdź