List of proceedings: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
239362 Dostawa i montaż bramy rolowanej w hali Stacji Seg... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-07-16 23:55:00 Inquiry go to
240284 Dostawa zestawów naprawczych przegrzewaczy pary _Z... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-07-15 23:59:00 Inquiry go to
240030 Wynajem sprężarki śrubowej na czas remontu urządze... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-07-15 23:59:00 Inquiry go to
239364 Naprawa usterek klimatyzacji i wentylacji Zakładu ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-07-15 23:55:00 Inquiry go to
238373 Dostawa i montaż taśmy gumowej transportera rewers... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-07-10 23:59:00 Inquiry go to
230990 Modyfikacja układu podgrzewania powietrza pierwotn... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-06-12 23:59:00 Inquiry go to
231871 Koszenie traw, odchwaszczanie i pielęgnacja terenó... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-06-12 23:55:00 Inquiry go to
229384 Wynajem ładowarki kołowej _ZO/66/19 Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-06-10 23:59:00 Inquiry go to
227414 Dostawa termopar dla Zakładu Termicznego Przekszta... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-06-07 23:59:00 Inquiry go to
228799 Dostawa i wymiana głównego bloku zaworowego w belo... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-06-07 23:55:00 Inquiry go to
229869 Zakup samochodu ciężarowego typu śmieciarka (MKUO ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-06-06 23:55:00 Inquiry go to
226810 Dostawa luzem gotowej mieszaniny węgla aktywnego z... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-06-05 23:59:00 Inquiry go to
229193 Dostawa przenośnego zbiornika – dystrybutora na ol... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-06-05 23:59:00 Inquiry go to
225238 Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyz... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-05-31 23:59:00 Inquiry go to
227413 Modernizacja placu manewrowego/drogi dojazdowej do... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-05-27 23:55:00 Inquiry go to
226143 Dostawa koszy ulicznych (MKUO ProNatura/ZO/60/19) Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-05-23 23:55:00 Inquiry go to
219694 Modyfikacja układu podgrzewania powietrza pierwotn... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-05-17 23:59:00 Inquiry go to
222346 Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, b... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-05-17 23:55:00 Inquiry go to
221610 Dostawa artykułów drogeryjnych i chemii przemysłow... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-05-17 23:55:00 Inquiry go to
223530 Wykonanie zaplecza przy składowisku Balastu na ul.... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-05-17 23:55:00 Inquiry go to
217796 Przesunięcie rozprężacza ciśnieniowego wraz ze zmi... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-05-10 23:59:00 Inquiry go to
220506 Dostawa i montaż podestu obsługowego _ZO/52/19 Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-05-08 23:59:00 Inquiry go to
218579 Zakup dysz do lanc dozowania amoniaku _ZO 50 19 Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-05-07 23:59:00 Inquiry go to
215931 Naprawa mocowania kablozwijaka suwnicy pomostowej ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-19 23:55:00 Inquiry go to
214893 Przeprowadzenie procedury administracyjnej, wykona... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-17 23:59:00 Inquiry go to
214748 Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, b... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-15 23:59:00 Inquiry go to
210700 Dostawa i montaż podestu roboczego do obsługi napę... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-12 23:59:00 Inquiry go to
213825 Naprawa torów suwnicowych w budynku bunkra ZTPOK (... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-10 23:55:00 Inquiry go to
213819 Modernizacja pianowej instalacji ppoż.w bunkrze (M... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-10 23:55:00 Inquiry go to
211963 Wyrównanie posadzki pod odżużlaczami linii nr 1 i ... Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 2019-04-03 23:59:00 Inquiry go to