Lista postępowań prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy Debrzno

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
Brak danych


POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
105704 Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potr... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-11-24 14:00:00 Zapytanie przejdź
103441 „CZĘŚĆ I - Wycena nieruchomości na terenie miasta ... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-11-14 10:00:00 Zapytanie przejdź
103000 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/201... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-11-10 13:00:00 Zapytanie przejdź
101116 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/201... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-11-03 13:00:00 Zapytanie przejdź
100115 Zakup i dostawa opału dla potrzeb jednostek podleg... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-10-26 13:00:00 Zapytanie przejdź
100123 Remont budynku remizy OSP w Starym Gronowie. Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-10-26 12:00:00 Zapytanie przejdź
97727 „Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomi... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-10-19 14:00:00 Zapytanie przejdź
97933 Zakup i dostawa opału dla potzreb jednostek podleg... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-10-13 13:00:00 Zapytanie przejdź
95579 „Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomi... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-10-04 14:09:00 Zapytanie przejdź
95294 „Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek w ... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-10-02 09:00:00 Zapytanie przejdź
90343 Przebudowa drogi gminnej w Uniechowie - działka nr... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-08-10 14:00:00 Zapytanie przejdź
90371 Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy ul. Okrz... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-08-09 14:00:00 Zapytanie przejdź
89824 Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Zespole Szk... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-08-04 12:00:00 Zapytanie przejdź
89902 Wykonanie elewacji z dociepleniem budynku Szkoły P... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-08-03 12:00:00 Zapytanie przejdź
88223 ODBIÓR DREWNA I PRZETARCIE NA TARCICE Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-07-17 15:00:00 Zapytanie przejdź
86673 Dostawa i montaż kotła typu UK-GSM (lub równoważny... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-06-30 12:00:00 Zapytanie przejdź
85246 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Mia... Urząd Miasta i Gminy Debrzno 2017-06-26 15:00:00 Zapytanie przejdź