Search

Proceedings

Logo Firmy
2023/BZP 00399598/01 „Dostawa nowego pługa odśnieżnego z lemieszem jednostronnym i płytą czołową”. (ID 819196)
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie

Current proceedings: 04-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
Dostawa magnetometrów do lokalizacji ukrytych obiektów metalicznych. (ID 824287)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

Current proceedings: 04-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
PZS/TP/16/2023 Dostawa materiałów opatrunkowych i plastrów dla Powiatowego Zespołu Szpitali. (ID 823542)
Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Current proceedings: 04-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
20/23/WŻ Dostawa mleka i jego przetworów do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (ID 811213)
Centrum Szkolenia Policji

Current proceedings: 04-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
ZOF B+R/00009/2023 Elementy do budowy prototypu linii technologicznej (ID 823654)
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Current proceedings: 04-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
17/TP/2023 Świadczenie usługi cateringowej podczas Targów Pracy 2023 (ID 823134)
Politechnika Warszawska

Current proceedings: 04-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
10_09_JK_NZ_2023 DOSTAWA SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH (ID 821159)
CEMENTOWNIA ODRA SA

Current proceedings: 04-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
21/ZP/2023 Dostawa płynów do wlewów i irygacji (ID 823218)
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Current proceedings: 04-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
PZP.271.16.2023 Remont ul. Bocznej w Jasionie (ID 819818)
Urząd Gminy Zbrosławice

Current proceedings: 04-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
ZP.TP.271.08.2023 Remont drogi gminnej nr 170111C w m. Wola (ID 820442)
Gmina Kikół

Current proceedings: 04-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
ZP.272.12.2023 Odnowa i zagospodarowanie stawu w Turwi (ID 819562)
Gmina Kościan

Current proceedings: 04-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
Dostawa młota udarowo-obrotowego (ID 824524)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

Current proceedings: 04-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
ZP-2511-12-MDM/2023 Dostawa ściany wizyjnej do placówki SZPZLO Warszawa-Ochota (ID 815938)
SZPZLO Warszawa-Ochota

Current proceedings: 04-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
D10.251.67.B.2023 D10.251.67.B.2023 - Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Copernicus (ID 817473)
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Canceled proceedings: 21-09-2023 13:01:41
Logo Firmy
ZP-23-150UN DOSTAWA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO SZYBKIEJ IDENTYFIKACJI BAKTERII ORAZ GRZYBÓW W TECHNOLOGII SPEKTOMETRII MASOWEJ (ID 819835)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Canceled proceedings: 26-09-2023 13:49:44
Logo Firmy
ZPZ-47/08/23 Dostawa środków kontrastowych (ID 819797)
SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii W Olsztynie

Canceled proceedings: 18-09-2023 16:09:44
Logo Firmy
ZP-8/2023 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sośnicowice (ID 814569)
Urząd Miejski w Sośnicowicach

Canceled proceedings: 12-09-2023 09:41:26
Logo Firmy
Dostawy opakowań i artykułów gospodarczych dla Działu Żywienia na okres 12 miesięcy (ID 821366)
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego

Canceled proceedings: 28-09-2023 07:50:41
Logo Firmy
Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na potrzeby budowy kampusu Łukasiewicz - PIT (ID 812586)
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Canceled proceedings: 03-10-2023 11:56:32
Logo Firmy
Dostęp do ChatGPT 27.09-27.10.2023 (ID 827004)
Grupa Yawal - Final

Proceeding closed: 03-10-2023 15:36:00
Logo Firmy
Usunięcie odpadów z działek o nr ewid. 1412, 1414, 1415 i 1417/6 w mieście Starachowice (ID 824488)
Urząd Miejski Starachowice

Canceled proceedings: 28-09-2023 16:10:05
Logo Firmy
Dostęp do Midjourney 23.09-23.10.2023 (ID 827002)
Grupa Yawal - Final

Proceeding closed: 03-10-2023 15:28:00
Logo Firmy
PT-III.2370.12.2023 Aparat do ochrony dróg oddechowych produkcji MSA - M1 (ID 824144)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Turku

Proceeding closed: 03-10-2023 15:13:00
Logo Firmy
Dostawa części pantografu do tramwajów (ID 823741)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu

Proceeding closed: 03-10-2023 15:10:00
Logo Firmy
naprawa powypadkowa pojazdu służbowego Policji KIA CEE'D (ID 825237)
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Proceeding closed: 03-10-2023 15:00:00
Logo Firmy
naprawa powypadkowa pojazdu służbowego Policji TOYOTA LAND CRUISER (ID 825222)
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Proceeding closed: 03-10-2023 15:00:00
Logo Firmy
SPZOZ.DLA.2302.03.2023 Sukcesywna dostawa odczynników i sprzętu do badań z zakresu równowagi kwasowo-zasadowej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim II (ID 814588)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Proceeding closed: 03-10-2023 15:00:00
Logo Firmy
FAZ.2800.25.2022-ZWR Świadczenie usług serwisowych dla linii terapeutycznej do radioterapii firmy Elekta dotyczy postępwania ID599531 (ID 826913)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Proceeding closed: 03-10-2023 14:15:00
Logo Firmy
Papier termiczny (ID 826234)
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Proceeding closed: 03-10-2023 14:00:00
Logo Firmy
SPZZOZ-ZP-41.2/2023 Urządzenia komputerowe i biurowe: część 2 - projektor + ekran (ID 823693)
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej

Proceeding closed: 03-10-2023 13:30:00
Logo Firmy
DG.340.99.23 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych. (ID 823186)
Województwo Dolnośląskie, Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy

Proceeding closed: 03-10-2023 13:00:00