Found 3209 results


Proceedings

Logo Firmy
CO/DA.261.009.2021 Ogłoszenie o konkursie na świadczenie serwisu oprogramowania użydkoweko medSystem (ID 546082)
Centrum Odwykowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Current proceedings: 17-12-2021 11:00:00
Logo Firmy
TI/2144/FS-5/21 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mikołowskiej (ID 545199)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Current proceedings: 17-12-2021 11:00:00
Logo Firmy
Wykonanie płyt przegrody młyna cementu (ID 544164)
Górażdże

Current proceedings: 17-12-2021 14:00:00
Logo Firmy
DZP/53/2021 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa i zakup sprzętu medycznego do oddziału okulistyki (ID 539794)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Current proceedings: 20-12-2021 08:00:00
Logo Firmy
D/194/2021 Dostawa ryb (ID 540669)
2 Regionalna Baza Logistyczna

Current proceedings: 20-12-2021 08:00:00
Logo Firmy
TIR/21/RB/PN/2021 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej (RPO WSL 2014-2020) (ID 545722)
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Current proceedings: 20-12-2021 09:00:00
Logo Firmy
DZ.271.99.2021 DZ.271.99.2021 - Dostawa stymulatorów serca, kardiowerterów, elektrod i wyrobów do ablacji (ID 538917)
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Current proceedings: 20-12-2021 09:00:00
All Proceedings...