Found 3246 results


Proceedings

Logo Firmy
18/2022 Dostawa materiałów medycznych do operacji okulistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (ID 633275)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Current proceedings: 26-07-2022 10:00:00
Logo Firmy
USŁUGA UBEZPIECZENIA JEDNOSTEK POWIĄZANYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (ID 618261)
Supra Brokers S.A.

Current proceedings: 26-07-2022 11:00:00
Logo Firmy
WZ-091-1/22 DOSTAWA SZYN (POWTÓRZONE ZADANIE NR 2) (ID 631529)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o.

Current proceedings: 26-07-2022 11:00:00
Logo Firmy
ZP-1/07/2022 WYKONANIE POSADZKI W POMIESZCZENIU ASP WE WROCŁAWIU (ID 635433)
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Current proceedings: 26-07-2022 12:00:00
Logo Firmy
NH.270.30.2022 Dostawa siatki do grodzenia upraw leśnych oraz skobli (ID 633286)
Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi

Current proceedings: 26-07-2022 14:00:00
Logo Firmy
D/129/2022 DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO (ID 632221)
2 Regionalna Baza Logistyczna

Current proceedings: 27-07-2022 08:00:00
Logo Firmy
A-ZP.381.73.2022.IŁP Sukcesywne dostawy gadżetów reklamowych (ID 636227)
Uniwersytet Szczeciński

Current proceedings: 27-07-2022 08:30:00
Logo Firmy
Sprawa nr 38/2022 - Dostawa sprzętu medycznego WOFiTM/38/2022/PN - Dostawa sprzętu medycznego (ID 631196)
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów

Current proceedings: 27-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
AZP.2411.114.2022.AM Zakup i dostawa miału węglowego dla potrzeb Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach AZP.2411.114.2022.AM (ID 631043)
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Current proceedings: 27-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
28/D/2022 Dostawa urządzeń medycznych. (ID 631378)
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa SP ZOZ

Current proceedings: 27-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
13/WA/PN/2022 Dostawa warzyw i owoców (ID 628697)
Centrum Usług Logistycznych

Current proceedings: 27-07-2022 10:00:00
Logo Firmy
ZP/24/POIS-0023/2022 Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów na terenie oczyszczalni ścieków "Dębogórze" w gminie Kosakowo (ID 629740)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gdynia

Current proceedings: 27-07-2022 10:00:00
Logo Firmy
ZP-22-084UN Dostawa produktów do dializy otrzewnowej (ID 631115)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Current proceedings: 27-07-2022 10:00:00
All Proceedings...