Found 1666 results


Proceeding

Logo Firmy
2/2021 Wsparcie techniczne systemu zarządzania bazami danych lotniczych PLX w latach 2021-2023 (ID 397930)
3 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 28-12-2020 09:00:00
Logo Firmy
DZP/153/2020 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I INNYCH PREPARATÓW ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DO RECEPTURY (ID 398013)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Proceeding in progress: 28-12-2020 10:00:00
Logo Firmy
26/2020 „Dostawa produktów nawigacyjnych w 2021-2023 r.” (ID 399237)
1 Baza Lotnictwa Transportowego

Proceeding in progress: 28-12-2020 10:00:00
Logo Firmy
ZP-20-126UN DOSTAWA LEKÓW 41 (ID 399270)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Proceeding in progress: 28-12-2020 10:00:00
Logo Firmy
TAM-1107-PN/107-2020 Zakup sprzętu medycznego dla Centralnej Sterylizatorni, nr TAM-1107-PN/107-2020 (ID 399412)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Proceeding in progress: 28-12-2020 10:00:00
Logo Firmy
ZP-20-125UN DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (ID 399045)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Proceeding in progress: 29-12-2020 08:00:00
Logo Firmy
AE/ZP-27-78/20 Dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych długich - AE/ZP-27-78/20 (ID 398602)
Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie

Proceeding in progress: 29-12-2020 10:00:00
Logo Firmy
ZZ-ZP-2375-22/20 Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu. (ID 399182)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Proceeding in progress: 29-12-2020 10:00:00
Logo Firmy
UKW/DZP-281-D-143/2020 Dostawa aparatury (ID 395675)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Proceeding in progress: 29-12-2020 10:00:00
Logo Firmy
37/PN/2020 Dostawa produktów farmaceutycznych (ID 399004)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Proceeding in progress: 29-12-2020 10:00:00
Logo Firmy
LAS-303-PN/97-2020 Dostawy odczynników i testów do wykonywania badań do systemu GeneXpert firmy Cepheid, LAS-303-PN/97-2020 (ID 398389)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Proceeding in progress: 29-12-2020 10:00:00
Logo Firmy
132/KPW/SAM/2020 Obsługa techniczna i naprawy pojazdów silnikowych z podziałem na 9 części (ID 399238)
Komenda Portu Wojennego Gdynia

Proceeding in progress: 29-12-2020 10:30:00
All Proceedings...