Found 1013 results


Proceeding

Logo Firmy
DZP - 15/2020 Dostawa wyrobów medycznych (ID 346673)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Proceeding in progress: 24-06-2020 09:00:00
Logo Firmy
DZP-262-8/2020 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby kursu endolaparoskopii (ID 348899)
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Proceeding in progress: 24-06-2020 10:00:00
Logo Firmy
Dostawa 21 serwerów do klastrów wysokiej dostępności (ID 345632)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej W Rzeszowie

Proceeding in progress: 24-06-2020 10:00:00
Logo Firmy
ZP/17/2020 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów (ID 348360)
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania-Łódź Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 24-06-2020 10:00:00
Logo Firmy
D-27/2020 Dostawa odzieży ochronnej jednorazowego użytku dla pacjentów i personelu oraz artykułów ochronnych do zabiegów medycznych. (ID 348373)
Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Proceeding in progress: 24-06-2020 10:00:00
Logo Firmy
NZZ/30/P/20 Dostawa produktów leczniczych (ID 348379)
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela

Proceeding in progress: 24-06-2020 10:00:00
Logo Firmy
DZP/39/2020 DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku (ID 348318)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Proceeding in progress: 24-06-2020 10:00:00
Logo Firmy
ZP/18/2020 - Usługa ręcznego sortowania odpadów w instalacji Sortowni Odpadów w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1 (ID 347398)
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania-Łódź Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 24-06-2020 10:15:00
Logo Firmy
P/22/IW/20 Dostawa oleju opałowego (ID 347372)
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Proceeding in progress: 24-06-2020 10:30:00
Logo Firmy
281.17.2020 Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek w ul. Płockiej i Bobrownickiej (ID 346639)
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

Proceeding in progress: 24-06-2020 11:00:00
Logo Firmy
PZP1-25-43/2020 DOSTAWA ODZIEŻY IDENTYFIKUJĄCEJ (ID 348506)
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Proceeding in progress: 24-06-2020 12:00:00
Logo Firmy
76/PN/ZP/D/2020 76/PN/ZP/D/2020 - Dostawy produktów leczniczych (ID 347759)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

Proceeding in progress: 25-06-2020 08:15:00
All Proceedings...