Found 2775 results


Proceedings

Logo Firmy
AZP.2411.134.2021.MM Zakup wraz z dostawą materiałów elektrycznych dla Działu Technicznego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.AZP.2411.134.2021.MM (ID 506030)
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Current proceedings: 17-09-2021 09:00:00
Logo Firmy
ZP.271.1.27.2021 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo (ID 503228)
Urząd Miejski Koronowo

Current proceedings: 17-09-2021 09:00:00
Logo Firmy
C/32/2021 Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Miasto Szczecin (ID 505746)
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Current proceedings: 17-09-2021 09:00:00
Logo Firmy
Sprawa nr WOFiTM/33/2021/TP - Dostawa wyrobów medycznych przeznaczonych do odświeżania zestawów ratownictwa taktycznego. (ID 505573)
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów

Current proceedings: 17-09-2021 09:00:00
Logo Firmy
27/ZP/2021 Dostawa opatrunków (ID 496632)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr. 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Current proceedings: 17-09-2021 09:00:00
Logo Firmy
UCS/ZP/05/21 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla stomatologii (ID 505621)
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie

Current proceedings: 17-09-2021 09:00:00
Logo Firmy
40/2021 40/2021 Zakup i dostawa staplerów i nici - 11 pakietów (ID 496730)
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Current proceedings: 17-09-2021 09:00:00
Logo Firmy
ZP-21-069UN Dostawa dializatorów (ID 498331)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Current proceedings: 17-09-2021 09:00:00
Logo Firmy
2021/BZP 00165149/01 Ubezpieczenie Gminy Giżycko (znak sprawy RRG.271.13.2021) (ID 502052)
MAXIMUS BROKER Sp. z o.o.

Current proceedings: 17-09-2021 09:00:00
Logo Firmy
SPZOZ-ZP/8D/2021 Dostawa ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie (ID 505175)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Current proceedings: 17-09-2021 09:00:00
Logo Firmy
AZP.2411.132.2021.JG Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach AZP.2411.132.2021.JG (ID 505207)
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Current proceedings: 17-09-2021 09:00:00
Logo Firmy
ZP/220/47/21 Remont pomieszczeń w budynku H dla potrzeb pracowni drukarek 3D wraz z wyposażeniem w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ID 496433)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego ( SPSK 2 PUM )

Current proceedings: 17-09-2021 09:00:00
Logo Firmy
F2/71/2021 Adaptacja posadzek żywicznych w pomieszczeniach czystych (ID 503066)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Current proceedings: 17-09-2021 09:00:00
Logo Firmy
IR.271.5.2021 Budowa placu zabaw przy szkole w miejscowości Bojanowo (ID 503214)
Gmina Bojanowo

Current proceedings: 17-09-2021 09:00:00
Logo Firmy
IZP-IV.271.17.2021 Remonty cząstkowe dróg gminnych (ID 505899)
Gmina Gorzów Śląski

Current proceedings: 17-09-2021 09:00:00
All Proceedings...