Found 804 results

Proceeding

Logo Firmy
Modernizacja kanalizacji deszczowo -przemysłowej Bazy Gdańsk (ID 208077)
PERN S.A.

Proceeding in progress: 11-06-2019 13:00:00
Logo Firmy
Szp/FZ-25/2019 - Świadczenie usługi prania bielizny szpitalnej (ID 221098)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Proceeding in progress: 12-06-2019 09:00:00
Logo Firmy
Przebudowa wciągników (ID 226217)
Górażdże Cement S.A., Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł

Proceeding in progress: 12-06-2019 09:19:00
Logo Firmy
ZP 22/19 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (ID 226817)
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi

Proceeding in progress: 12-06-2019 09:30:00
Logo Firmy
ZP/PN/33/2019/DZZ - KOMPLEKSOWA KONSERWACJA PARKÓW I ZIELEŃCÓW NA TERENIE GMINY WROCŁAW (ID 222868)
Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Proceeding in progress: 12-06-2019 09:45:00
Logo Firmy
Dostawa wyrobów leczniczych (antybiotyki, płyny infuzyjne, żywienie) (ID 221808)
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji “Stocer” Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 12-06-2019 10:00:00
Logo Firmy
Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA- II etap. (ID 218866)
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 12-06-2019 10:00:00
Logo Firmy
Dostawa sprzętu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego – II tura (ID 222633)
Uniwersytet Szczeciński

Proceeding in progress: 12-06-2019 11:30:00
Logo Firmy
Budowa budynku socjalno - biurowego w kopalni "Folwark" w trybie zaprojektuj i wybuduj "II" (ID 225365)
Górażdże Cement S.A., Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł

Proceeding in progress: 12-06-2019 12:00:00
Logo Firmy
Sukcesywna dostawa nowych gniazd i czopów skrętu (ID 226167)
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 12-06-2019 14:00:00
Logo Firmy
Przetarg nieograniczony, EZP/178/2019, Usługa zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych (ID 214903)
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Proceeding in progress: 13-06-2019 08:00:00
Logo Firmy
Postępowanie znak ZP.271.17.2019 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (ID 223028)
Gmina Miejska Iława

Proceeding in progress: 13-06-2019 09:30:00
Logo Firmy
Dostawa rękawic roboczych i ochronnych (ID 227410)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Proceeding in progress: 13-06-2019 11:00:00
Logo Firmy
Modernizacja oczyszczalni przemysłowo – bytowej w SW-2 Orzechowo (ID 218951)
PERN S.A.

Proceeding in progress: 13-06-2019 12:00:00
All Proceedings...