Znaleziono 467 wyników

Postępowania

Logo Firmy
Odpad o kodzie 15 01 11* (opakowania ciśnieniowe) (ID 203009)
Bridgestone Sp. z o. o.

Postępowanie trwające: 31-03-2019 09:39:00
Logo Firmy
Odpad o kodzie 07 02 14* (zmieszane surowce) (ID 203064)
Bridgestone Sp. z o. o.

Postępowanie trwające: 31-03-2019 10:33:00
Logo Firmy
Odbiór odpadów o kodzie 07 02 80 (uszczelniacz gumowy) (ID 203148)
Bridgestone Sp. z o. o.

Postępowanie trwające: 31-03-2019 11:45:00
Logo Firmy
Rozeznanie rynku: "Dostawa nowej płyty perforowanej (sito) do prasy śrubowej" (ID 208300)
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

Postępowanie trwające: 01-04-2019 09:00:00
Logo Firmy
Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji biurowca Górażdże Cement SA w Choruli (ID 206681)
Górażdże Cement S.A., Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł

Postępowanie trwające: 01-04-2019 10:00:00
Logo Firmy
Wykonanie instalacji elektrycznej podestów stałych na Stacjach Przesypowych Cementu Górażdże Cement SA. (ID 205827)
Górażdże Cement S.A., Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł

Postępowanie trwające: 01-04-2019 10:27:00
Logo Firmy
Wykonanie cięć sanitarnych w lasach należących do Gminy Żnin (ID 208449)
Urząd Miejski w Żninie

Postępowanie trwające: 03-04-2019 09:00:00
Logo Firmy
wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 w W-wie (ID 207839)
Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX

Postępowanie trwające: 03-04-2019 16:00:00
Logo Firmy
Usługi gwarancyjnego utrzymania w ruchu kotłowni w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalańskim i Jordanowie (ID 205388)
Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Postępowanie trwające: 04-04-2019 10:00:00
Logo Firmy
Przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektów budowlanych należących do Miasta Kostrzyn nad Odrą" (ID 207164)
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

Postępowanie trwające: 04-04-2019 12:00:00
Logo Firmy
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH ZP-19-021UN (ID 202568)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Postępowanie trwające: 05-04-2019 08:00:00
Logo Firmy
Modernizacja kanalizacji deszczowo -przemysłowej Bazy Gdańsk (ID 208077)
PERN S.A.

Postępowanie trwające: 09-04-2019 10:00:00
Logo Firmy
Zakup łodzi płaskodennej z silnikami i przyczepą dla ZSP Centrum. (ID 208695)
PERN S.A.

Postępowanie trwające: 09-04-2019 12:00:00
Logo Firmy
Modernizacja instalacji rozpałkowej kotłów OP-650 nr 1,2,3 (ID 194749)
Energa Wytwarzanie S.A.

Postępowanie trwające: 11-04-2019 13:00:00
Logo Firmy
Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego - zadanie 64 - ul. Leszczyńskiego 49 w Bydgoszczy, znak sprawy 2019/S 049-113439 (ID 205969)
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Postępowanie trwające: 12-04-2019 13:00:00
Wszystkie postępowania...