List of proceedings: Gmina Miejska Złotoryja

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
843827 Przebudowa istniejących przejść dla pieszych na dr... Wydział Mienia 2023-11-15 13:00:00 Inquiry go to
810208 Zakup taboru autobusowego o napędzie elektrycznym ... Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora 2023-10-16 10:00:00 - go to
824294 Utwardzenie alejek cmentarza komunalnego Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-09-29 10:00:00 Inquiry go to
817962 Utwardzenie alejek cmentarza komunalnego Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-09-18 14:00:00 Inquiry go to
805408 Remont nawierzchni dróg gminnych ulic Staszica i L... Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-08-29 09:00:00 - go to
807287 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie ... Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-08-28 09:00:00 Inquiry go to
804170 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie ... Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-08-18 09:00:00 Inquiry go to
782266 Budowa skrzyżowania ulicy Jerzmanickiej z ulicą Wo... Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-07-10 09:00:00 - go to
784663 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie ... Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-07-07 15:30:00 Inquiry go to
767721 „Zagospodarowanie dolnej części cmentarza – etap I... Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-05-25 15:30:00 Inquiry go to
763189 Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy cmentarnej w... Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-05-23 09:00:00 - go to
767622 Dot. pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestor... Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-05-22 14:00:00 Inquiry go to
756831 Zagospodarowanie dolnej części cmentarza – etap I Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-05-04 15:30:00 Inquiry go to
756456 Budowa dróg gminnych ulicy Łąkowej i Granitowej w ... Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-05-04 09:00:00 - go to
751235 Rewitalizacja obszarów miejskich - Zagospodarowani... Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-04-21 09:00:00 - go to
750789 „Utwardzenie alejek cmentarza komunalnego” Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-04-20 15:30:00 Inquiry go to
750215 Pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskieg... Gmina Miejska Złotoryja 2023-04-11 09:00:00 Inquiry go to
730419 Wymiana i naprawa nawierzchni boisk sportowych w k... Gmina Miejska Złotoryja 2023-03-17 09:00:00 - go to
732675 Rewitalizacja obszarów miejskich - Zagospodarowani... Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-03-14 09:00:00 - go to
726414 Budowa dróg gminnych w rejonie ulic Jerzmanickiej ... Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-03-01 09:00:00 - go to
718175 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskieg... Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-01-25 14:00:00 Inquiry go to
710485 Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregow... Wydział Gospodarki Odpadami 2023-01-18 09:30:00 - go to
708269 Budowa dróg gminnych w rejonie ulic Jerzmanickiej ... Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-01-10 09:00:00 - go to
703829 Remont pomieszczeń Domu Spotkań i integracji społe... Gmina Miejska Złotoryja 2022-12-27 10:00:00 - go to
693650 Remont pomieszczeń Domu Spotkań i integracji społe... Gmina Miejska Złotoryja 2022-12-07 10:00:00 - go to
683418 Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. ... Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2022-11-15 14:00:00 - go to
665165 Remont pomieszczeń Domu Spotkań i integracji społe... Gmina Miejska Złotoryja 2022-10-04 10:00:00 - go to
650532 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p... Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2022-09-09 14:30:00 Inquiry go to
650215 WAG.7011.12.2022 „Przebudowy drogi na ścieżkę row... Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2022-08-16 12:00:00 Inquiry go to
624830 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunaln... Wydział Gospodarki Odpadami 2022-07-01 10:00:00 - go to