Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
952483 WAG.271.9.2024 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2024-07-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
929208 WAG.271.8.2024 Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy cmentarnej wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym - etap I Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2024-06-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
929250 WAG.271.7.2024 Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02-IZ.00-0009/23 Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2024-06-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
930589 WAG.7011.3.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej z drogą gminną ul. Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej – etap I" Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2024-05-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
928625 WAG.7011.2.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku niemieszkalnego (nieużytkowego) przy ul. Tuwima 21 w Złotoryi w celu realizacji lokali mieszkalnych na wynajem" Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2024-05-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
916096 WAG.271.6.2024 Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej z drogą gminną ul. Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2024-05-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
914288 WAG.271.5.2024 Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy cmentarnej wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym - etap I Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2024-04-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
899146 WAG.271.1.2024 Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy cmentarnej wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym - etap I Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2024-03-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
885334 WAG.271.88.2023 Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej z drogą gminną ul. Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2024-02-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
874020 WGO.271.15.2023 Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych(zmieszanych), bioodpadów oraz odpadów selektywnie gromadzonych z nieruchomości niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja. Wydział Gospodarki Odpadami 2024-01-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
843162 WFZ.271.2.2023 Zakup taboru autobusowego o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzysząca na potrzeby komunikacji miejskiej w Złotoryi Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora 2023-12-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
810208 WFZ.271.1.2023 Zakup taboru autobusowego o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby komunikacji miejskiej w Złotoryi Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora 2023-10-18 08:40:32 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
944947 WAG.7013.5.2024 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy cmentarnej wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym - etap I" Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2024-07-02 12:41:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
936302 WAG.7013.4.2024 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02-IZ.00-0009/23" Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2024-07-02 11:43:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
925554 WAG.7013.2.2024 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja”. Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2024-05-28 10:41:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
908990 WAG.271.4.2024 Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Hożej w Złotoryi – etap I. Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2024-06-11 10:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
903309 WAG.271.3.2024 Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2024-06-04 12:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
876656 WAG.7013.1.2024 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w celu udrożnienia dojazdu do LSSE – Podstrefa Złotoryja”. Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2024-02-22 08:15:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
868330 WAG.271.10.2023 Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w celu udrożnienia dojazdu do LSSE – Podstrefa Złotoryja. Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2024-03-15 15:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
843827 Przebudowa istniejących przejść dla pieszych na drodze gminnej ulicy Legnickiej w Złotoryi poprzez montaż słupków doświetlających Wydział Mienia 2023-11-20 08:44:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
805408 WAG.271.7.2023 Remont nawierzchni dróg gminnych ulic Staszica i Legnickiej w Złotoryi. Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-10-09 08:04:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
782266 WAG.271.6.2023 Budowa skrzyżowania ulicy Jerzmanickiej z ulicą Wojska Polskiego w Złotoryi. Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 2023-08-10 11:44:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to