List of proceedings: Urząd Miasta Świnoujście

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
694707 "Budowa systemu zarządzania ruchem w Świnoujściu" Urząd Miasta Świnoujście 2023-01-23 12:00:00 - go to
696244 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od ... Urząd Miasta Świnoujście 2022-12-27 12:00:00 - go to
555758 Bezpośrednie powierzenia wykonania zadań własnych ... Urząd Miasta Świnoujście 2022-12-17 10:38:00 - go to
691835 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obroc... Urząd Miasta Świnoujście 2022-12-02 12:00:00 - go to
685122 „Rozbudowa ul. Witosa w Świnoujściu” Urząd Miasta Świnoujście 2022-11-24 12:00:00 - go to
677513 Zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gm... Urząd Miasta Świnoujście 2022-11-18 12:00:00 - go to
620082 „Przebudowa ulicy 11 Listopada w Świnoujściu na od... Urząd Miasta Świnoujście 2022-11-14 12:00:00 - go to
671721 „Budowa chodników w ramach przebudowy dróg gminn... Urząd Miasta Świnoujście 2022-10-28 12:00:00 - go to
668238 „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowero... Urząd Miasta Świnoujście 2022-10-20 12:00:00 - go to
671585 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na wybra... Urząd Miasta Świnoujście 2022-10-19 12:00:00 - go to
661747 „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta ... Urząd Miasta Świnoujście 2022-10-12 12:00:00 - go to
662828 "Świadczenie na rzecz mieszkańców Świnoujścia usłu... Urząd Miasta Świnoujście 2022-09-21 12:00:00 - go to
653279 „Dostawa komputerów przenośnych wraz z niezbędnym ... Urząd Miasta Świnoujście 2022-09-02 12:00:00 - go to
643893 "Pielęgnacja i utrzymanie zieleni w pasach dróg kr... Urząd Miasta Świnoujście 2022-08-25 12:00:00 - go to
640716 „Remont elewacji budynku CAM nr 5 z budową zewnętr... Urząd Miasta Świnoujście 2022-08-19 12:00:00 - go to
646600 "Dostawa defibrylatorów z akcesoriami do Urzędu Mi... Urząd Miasta Świnoujście 2022-08-12 12:00:00 - go to
635717 „Przebudowa dróg gminnych w Świnoujściu: Część I:... Urząd Miasta Świnoujście 2022-08-12 12:00:00 - go to
646762 Dostawa komputerów stacjonarnych wraz z niezbędnym... Urząd Miasta Świnoujście 2022-08-11 12:00:00 - go to
628479 Budowa systemu zarządzania ruchem w Świnoujściu Urząd Miasta Świnoujście 2022-07-22 12:00:00 - go to
635055 Sprzątanie terenu Targowiska Miejskiego „Zielony R... Urząd Miasta Świnoujście 2022-07-14 12:00:00 - go to
630261 „Dostawa komputerów stacjonarnych oraz przenośnyc... Urząd Miasta Świnoujście 2022-07-12 12:00:00 - go to
631988 „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania... Urząd Miasta Świnoujście 2022-07-12 12:00:00 - go to
631326 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania ... Urząd Miasta Świnoujście 2022-07-07 12:00:00 - go to
625432 "Realizacja robót budowlanych w ramach zadania: "S... Urząd Miasta Świnoujście 2022-06-29 12:00:00 - go to
608140 Budowa systemu zarządzania ruchem w Świnoujściu Urząd Miasta Świnoujście 2022-06-14 14:20:00 - go to
616856 „Promocja Gminy Miasto Świnoujście poprzez zapewni... Urząd Miasta Świnoujście 2022-06-08 12:00:00 - go to
612105 „Obszar koncentracji usług w rejonie ulicy Wojska ... Urząd Miasta Świnoujście 2022-05-27 12:00:00 - go to
614830 DOPOSAŻENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W ŚWINOUJŚCIU ... Urząd Miasta Świnoujście 2022-05-27 12:00:00 - go to
614831 „Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Świnoujściu... Urząd Miasta Świnoujście 2022-05-27 12:00:00 - go to
612787 „Zwalczanie komarów na terenie Gminy Miasto Świnou... Urząd Miasta Świnoujście 2022-05-23 12:00:00 - go to