List of proceedings: Urząd Miasta Świnoujście

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
No data


PROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
364505 Bierzące utrzymanie zieleni i małej architektury w... Urząd Miasta Świnoujście 2020-09-18 12:00:00 - go to
363446 Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania ... Urząd Miasta Świnoujście 2020-08-13 12:00:00 - go to
319174 Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ... Urząd Miasta Świnoujście 2020-07-20 12:00:00 - go to
328838 Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych... Urząd Miasta Świnoujście 2020-05-12 12:00:00 - go to
326470 Całoroczne oczyszczanie terenów stanowiących własn... Urząd Miasta Świnoujście 2020-05-08 08:30:00 - go to
312776 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania:... Urząd Miasta Świnoujście 2020-03-12 12:00:00 - go to
292055 Administrowaie i utrzymanie cmentarzy komunalnych ... Urząd Miasta Świnoujście 2020-02-25 12:00:00 - go to
283982 Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-r... Urząd Miasta Świnoujście 2020-02-17 13:00:00 - go to
282150 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: ... Urząd Miasta Świnoujście 2020-02-17 12:00:00 - go to
297952 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: „... Urząd Miasta Świnoujście 2020-02-10 12:00:00 - go to
297092 Całoroczne oczyszczanie i zimowe utrzymanie terenó... Urząd Miasta Świnoujście 2020-02-06 10:00:00 - go to
299137 CCCCCCCCCCCCCCCC Urząd Miasta Świnoujście 2020-01-10 09:11:00 - go to
286841 Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzen... Urząd Miasta Świnoujście 2020-01-08 12:00:00 - go to
297954 - Urząd Miasta Świnoujście 2020-01-03 17:12:05 - go to
297093 - Urząd Miasta Świnoujście 2019-12-31 10:57:16 - go to
292056 - Urząd Miasta Świnoujście 2019-12-16 09:29:49 - go to
286842 - Urząd Miasta Świnoujście 2019-12-06 14:12:07 - go to
263728 Ubezpieczenie ryzyk budowy tunelu w ramach inwesty... Urząd Miasta Świnoujście 2019-12-05 12:00:00 - go to
266892 WIM.271.1.43.2019 Budowa obwodnicy wschodniej łącz... Urząd Miasta Świnoujście 2019-12-04 12:00:00 - go to
282151 - Urząd Miasta Świnoujście 2019-12-02 09:15:39 - go to
261002 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w... Urząd Miasta Świnoujście 2019-11-07 12:00:00 - go to
250294 WIM.271.1 40.2019 Rewitalizacja powojskowych teren... Urząd Miasta Świnoujście 2019-10-23 12:00:00 - go to
248309 WIZ.271.1.4.2019 - Kompleksowa dostawa energii ele... Urząd Miasta Świnoujście 2019-09-19 13:00:00 - go to
248270 Wycinka drzew i krzewów z terenu inwestycji pn. Re... Urząd Miasta Świnoujście 2019-09-17 12:00:00 - go to
226498 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) „Przebudowa ul. 1 ... Urząd Miasta Świnoujście 2019-08-22 12:00:00 - go to
230921 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania:... Urząd Miasta Świnoujście 2019-07-17 12:00:00 - go to
221104 Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją ... Urząd Miasta Świnoujście 2019-07-15 12:00:00 - go to
216063 Wykonanie dokumentacji projektowej dla Projektu „S... Urząd Miasta Świnoujście 2019-06-12 12:00:00 - go to
220913 WIM.271.1.13.2019 Pełnienie nadzoru nad projektowa... Urząd Miasta Świnoujście 2019-05-06 09:36:07 - go to
207115 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania:... Urząd Miasta Świnoujście 2019-04-17 12:00:00 - go to