List of proceedings: Urząd Miasta Świnoujście

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
299137 CCCCCCCCCCCCCCCC Urząd Miasta Świnoujście 2020-01-10 09:11:00 - go to
286841 Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzen... Urząd Miasta Świnoujście 2020-01-08 12:00:00 - go to
297954 - Urząd Miasta Świnoujście 2020-01-03 17:12:05 - go to
297093 - Urząd Miasta Świnoujście 2019-12-31 10:57:16 - go to
292056 - Urząd Miasta Świnoujście 2019-12-16 09:29:49 - go to
286842 - Urząd Miasta Świnoujście 2019-12-06 14:12:07 - go to
263728 Ubezpieczenie ryzyk budowy tunelu w ramach inwesty... Urząd Miasta Świnoujście 2019-12-05 12:00:00 - go to
266892 WIM.271.1.43.2019 Budowa obwodnicy wschodniej łącz... Urząd Miasta Świnoujście 2019-12-04 12:00:00 - go to
282151 - Urząd Miasta Świnoujście 2019-12-02 09:15:39 - go to
261002 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w... Urząd Miasta Świnoujście 2019-11-07 12:00:00 - go to
250294 WIM.271.1 40.2019 Rewitalizacja powojskowych teren... Urząd Miasta Świnoujście 2019-10-23 12:00:00 - go to
248309 WIZ.271.1.4.2019 - Kompleksowa dostawa energii ele... Urząd Miasta Świnoujście 2019-09-19 13:00:00 - go to
248270 Wycinka drzew i krzewów z terenu inwestycji pn. Re... Urząd Miasta Świnoujście 2019-09-17 12:00:00 - go to
226498 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) „Przebudowa ul. 1 ... Urząd Miasta Świnoujście 2019-08-22 12:00:00 - go to
230921 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania:... Urząd Miasta Świnoujście 2019-07-17 12:00:00 - go to
221104 Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją ... Urząd Miasta Świnoujście 2019-07-15 12:00:00 - go to
216063 Wykonanie dokumentacji projektowej dla Projektu „S... Urząd Miasta Świnoujście 2019-06-12 12:00:00 - go to
220913 WIM.271.1.13.2019 Pełnienie nadzoru nad projektowa... Urząd Miasta Świnoujście 2019-05-06 09:36:07 - go to
207115 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania:... Urząd Miasta Świnoujście 2019-04-17 12:00:00 - go to
192058 Pielęgnacja i utrzymanie zieleni w pasach dróg... Urząd Miasta Świnoujście 2019-03-12 10:00:00 Inquiry go to
171905 Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzen... Urząd Miasta Świnoujście 2019-01-23 10:00:00 Inquiry go to
165611 WIM.271.1.13.2018 Budowa obwodnicy wschodniej łącz... Urząd Miasta Świnoujście 2019-01-11 12:00:00 Inquiry go to
161579 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w... Urząd Miasta Świnoujście 2018-11-22 10:00:00 Inquiry go to
149183 Budowa i przebudowa dróg w ramach zadania „Sprawny... Urząd Miasta Świnoujście 2018-10-25 12:00:00 Inquiry go to
153540 Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją ... Urząd Miasta Świnoujście 2018-10-15 12:00:00 Inquiry go to
160187 JEDZ - WIZ.271.1.5.2018 Urząd Miasta Świnoujście 2018-10-08 13:00:00 Inquiry go to
158970 9-cio osobowy bus - szacowanie wartości zamówienia... Urząd Miasta Świnoujście 2018-10-03 13:43:00 Inquiry go to
150530 WIM.271.1.31.2018 Pełnienie funkcji Inżyniera Proj... Urząd Miasta Świnoujście 2018-09-27 12:00:00 Inquiry go to
140676 JEDZ: WIM.271.1.45.2018 Pełnienie nadzoru nad pro... Urząd Miasta Świnoujście 2018-08-10 12:00:00 Inquiry go to