List of proceedings: Urząd Miejski w Tucholi

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
815886 Modernizacja boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej ... Zamówienia Publiczne 2023-09-29 10:00:00 - go to
819723 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę inf... Zamówienia Publiczne 2023-09-28 10:00:00 - go to
780466 Remont drogi gminnej nr 010101C Łosiny – Kurcze po... Zamówienia Publiczne 2023-06-30 10:00:00 - go to
778738 Modernizacja boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej ... Zamówienia Publiczne 2023-06-27 10:00:00 - go to
765877 Modernizacja boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej ... Zamówienia Publiczne 2023-06-01 10:00:00 - go to
756452 Modernizacja boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej ... Zamówienia Publiczne 2023-05-09 10:00:00 - go to
752819 Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalneg... Zamówienia Publiczne 2023-04-27 10:00:00 - go to
742248 Naprawa dróg o nawierzchni gruntowej lub gruntowej... Zamówienia Publiczne 2023-04-05 10:00:00 - go to
728713 Naprawa dróg o nawierzchni gruntowej lub gruntowej... Zamówienia Publiczne 2023-03-09 13:06:33 - go to
730822 Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy T... Zamówienia Publiczne 2023-03-09 10:00:00 - go to
728222 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości... Zamówienia Publiczne 2023-03-02 10:00:00 - go to
694080 Budowa obiektów małej architektury w miejscu publi... Zamówienia Publiczne 2022-12-07 10:00:00 - go to
688747 Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni miej... Zamówienia Publiczne 2022-11-21 10:00:00 - go to
672763 Od upadku do rozwoju. Kiełpin i Tuchola w procesie... Zamówienia Publiczne 2022-10-21 10:00:00 - go to
671804 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości... Zamówienia Publiczne 2022-10-20 10:00:00 - go to
662861 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z te... Zamówienia Publiczne 2022-10-18 10:00:00 - go to
667420 Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na ... Zamówienia Publiczne 2022-10-10 10:00:00 - go to
660127 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz z... Zamówienia Publiczne 2022-10-07 10:00:00 - go to
663839 Od upadku do rozwoju. Kiełpin i Tuchola w procesie... Zamówienia Publiczne 2022-09-30 10:00:00 - go to
661896 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic mie... Zamówienia Publiczne 2022-09-27 10:00:00 - go to
659472 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości... Zamówienia Publiczne 2022-09-26 10:00:00 - go to
659501 Zimowe utrzymanie ulic i dróg na terenie miasta Tu... Zamówienia Publiczne 2022-09-15 10:00:00 - go to
647277 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz z... Zamówienia Publiczne 2022-08-26 10:00:00 - go to
637336 Dostawa sprzętu oraz usług w ramach projektu grant... Zamówienia Publiczne 2022-08-11 10:00:00 - go to
639376 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz z... Zamówienia Publiczne 2022-07-28 10:00:00 - go to
631993 Budowa podstawowej infrastruktury technicznej na t... Zamówienia Publiczne 2022-07-26 10:00:00 - go to
619807 Dostawa sprzętu oraz usług w ramach projektu grant... Zamówienia Publiczne 2022-06-30 10:00:00 - go to
613909 „ Budowa drogi publicznej – łącznika między ulicą ... Zamówienia Publiczne 2022-06-06 10:00:00 - go to
592412 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Gr... Zamówienia Publiczne 2022-04-27 10:00:00 - go to
557053 Przebudowa ulic Zapolskiej, Asnyka, Wyspiańskiego ... Zamówienia Publiczne 2022-01-18 10:00:00 - go to