Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.11.2024 Dostawa fabrycznie nowych, kompletnych motoreduktorów do napędu mieszadeł fermentera do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Deadlines:
Published : 09-07-2024 12:41:00
Placing offers : 05-08-2024 12:00:00
Offers opening : 05-08-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załączniki_do_SWZ.zip zip 464.23 2024-07-09 12:41:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 116.46 2024-07-09 12:41:00 Proceeding
SWZ.docx docx 76.99 2024-07-09 12:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.23 2024-07-12 14:38:54 Public message
pytania_wyjasnienia_zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 740.07 2024-07-12 14:38:54 Public message
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 39.63 2024-07-19 12:23:41 Public message
pytanie_wyjasnienia_zmiana_tresci_SWZ_19_07_2024.pdf pdf 755.47 2024-07-19 12:23:41 Public message
Zalacznik_nr_1.jpeg jpeg 227.69 2024-07-19 12:23:41 Public message
Zalacznik_nr_2.jpeg jpeg 190.75 2024-07-19 12:23:41 Public message
Zalacznik_nr_3.jpeg jpeg 253.4 2024-07-19 12:23:41 Public message
Zalacznik_nr_4.jpeg jpeg 279.25 2024-07-19 12:23:41 Public message

Announcements

2024-07-19 12:23 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

pytanie_wyjasnienia_ [...].pdf

Zalacznik_nr_1.jpeg

Zalacznik_nr_2.jpeg

Zalacznik_nr_3.jpeg

Zalacznik_nr_4.jpeg

2024-07-12 14:38 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytania_wyjasnienia_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 374