Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00377389 z dnia 2024-06-21 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów reklamowych. Nr postępowania 12/D-60/0060/PN/2024/D

Deadlines:
Published : 21-06-2024 13:02:00
Placing offers : 04-07-2024 10:00:00
Offers opening : 04-07-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.82 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 746.66 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc doc 96.5 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz oferty.pdf pdf 370.8 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.docx docx 51.03 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.pdf pdf 378.97 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 25.86 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 347.86 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 23.93 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 331.5 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 50.5 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 442.01 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 25.62 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 336.28 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.docx docx 27.62 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.pdf pdf 430.05 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 25.42 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 336.88 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 307.8 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 726.04 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 11 Formularz cenowy przedmiotu zamówienia.docx docx 37.18 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Załącznik nr 11 Formularz cenowy przedmiotu zamówienia.pdf pdf 334.39 2024-06-21 13:02:00 Proceeding
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 26.06.2024 r.pdf pdf 240.13 2024-06-26 14:07:33 Public message
zmiana treści SWZ 01.07.2024.pdf pdf 339.53 2024-07-01 11:05:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert 04.07.2024 r.pdf pdf 108.36 2024-07-04 13:31:45 Public message

Announcements

2024-07-04 13:31 Anna Łęgowik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-07-04 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę net 27 060 zł.
2024-07-01 11:05 Anna Łęgowik Zmiana treści SWZ.

zmiana treści SWZ 01 [...].pdf

2024-06-26 14:07 Anna Łęgowik Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 451