Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 z Z/I Dylów A i Z/I Gotartów /2024

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 19-06-2024 09:48:00
Placing offers : 25-07-2024 10:00:00
Offers opening : 25-07-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 116.98 2024-06-19 09:48:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 163.03 2024-06-19 09:48:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 361.17 2024-06-19 09:48:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 16.95 2024-06-19 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.09 2024-06-19 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.23 2024-06-19 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.docx docx 20.41 2024-06-19 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ - art. 125.docx docx 17.63 2024-06-19 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.52 2024-06-19 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.91 2024-06-19 09:48:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami.7z 7z 604.27 2024-06-19 10:14:09 Proceeding
Odpowiedzi z dnia15.07.2024.pdf pdf 91.28 2024-07-15 10:58:10 Public message
190599 Dylów.jpg jpg 5017.76 2024-07-15 10:58:10 Public message
190599 Gotartów.jpeg jpeg 687.05 2024-07-15 10:58:10 Public message
AT 4 - Dylów A.pdf pdf 236.86 2024-07-15 10:58:10 Public message
AT 4 - Gotartów.pdf pdf 236.48 2024-07-15 10:58:10 Public message
Karta charakterystyki Dylów A.pdf pdf 108.58 2024-07-15 10:58:10 Public message
Karta charakterystyki Gotartów.pdf pdf 91.66 2024-07-15 10:58:10 Public message
Testy zgodności Dylów A.pdf pdf 240.21 2024-07-15 10:58:10 Public message
Testy zgodności Gotartów.pdf pdf 212.43 2024-07-15 10:58:10 Public message

Announcements

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 875