Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 10/D-84/PIiZ2024/PN/2024/D Dostawa platformy do rozbudowy chmura prywatna – wirtualizacja oparta na infrastrukturze hiperkonwergentnej – 1 kpl.

Deadlines:
Published : 18-06-2024 11:01:00
Placing offers : 18-07-2024 09:00:00
Offers opening : 18-07-2024 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1359.89 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY.docx docx 63.08 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY.pdf pdf 377.18 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ TECHNICZNY.pdf pdf 441.46 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ TECHNICZNY.rtf rtf 428.82 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 JEDZ.zip zip 83.45 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ DOSTAW.docx docx 27.52 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ DOSTAW.pdf pdf 336.71 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA.docx docx 23.91 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA.pdf pdf 332.82 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH.docx docx 25.58 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH.pdf pdf 346.1 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO.docx docx 23.19 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO.pdf pdf 333.09 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ.docx docx 24.27 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ.pdf pdf 335.75 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 9 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 457.85 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 250 2024-06-18 11:01:00 Proceeding
2024-OJS117-00358552-pl.pdf pdf 83.04 2024-06-18 19:11:36 Proceeding
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ.pdf pdf 645.43 2024-07-10 12:23:13 Public message
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 2.pdf pdf 351.76 2024-07-17 09:17:21 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 169.43 2024-07-18 12:53:30 Public message
KWOTA NA SFINANSOWANIE.rtf rtf 186.05 2024-07-18 09:00:00 Public message

Announcements

2024-07-18 12:53 Elżbieta Kalwasinska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-07-18 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 968 000,00 zł. brutto.

KWOTA NA SFINANSOWAN [...].rtf

2024-07-17 09:17 Elżbieta Kalwasinska WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

WYJAŚNIENIE TREŚCI S [...].pdf

2024-07-10 12:23 Elżbieta Kalwasinska WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

WYJAŚNIENIE TREŚCI S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 857