Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPOF/4/2024 WYKONANIE REMONTU 3 LOKALI MIESZKALNYCH

Deadlines:
Published : 13-06-2024 11:27:00
Placing offers : 20-06-2024 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PZ remont lokali.pdf pdf 267.54 2024-06-13 11:27:00 Proceeding
rozstrzygniecie remont.pdf pdf 86 2024-06-20 15:01:32 Public message

Announcements

2024-06-20 15:01 Amanda Panicz Dzień dobry, w załączeniu wybór oferenta.

rozstrzygniecie remo [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont 3 mieszkań USŁUGA WYKONANIA REMONTU 3 LOKALI MIESZKALNYCH ( CENA ZA CAŁOŚĆ) 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2954 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Na podstawie 3 faktur, przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz po sporządzonym bez uwag protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Rozpoczęcie świadczenia usługi: do 7 dni od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie dot. przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 223