Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZG.7021.82.2024 Tryb podstawowy bez negocjacji na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło, Szubin”.

Alicja Dymel-Kobza
Gmina Nakło nad Notecią Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-06-2024 09:21:00
Placing offers : 05-07-2024 09:00:00
Offers opening : 05-07-2024 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zamawiającym w niniejeszym postępowaniu jest:

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin

ul. Ks. P. Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią

tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02

e-mail: zwiazek@zgkns.pl

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat Nakielski

NIP: 558-15-45-903

Regon 091659082

 

Na podstawie umowy nr 2/2024 z dnia 6.06.2024 r. Gmina Nakło nad Notecią świadczy w niniejszym postępowaniu pomocnicze działania zakupowe na rzecz Zamawiającego i jest jego pełnomocnikiem, zgodnie z art. 37 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)

 

Dane pełnomocnika:

Gmina Nakło nad Notecią

ul. Ks. Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią

tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02

e-mail: sekretariat@umig.naklo.pl

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat Nakielski

NIP: 5581768632

Regon: 092350895


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 588.61 2024-06-14 09:21:00 Proceeding
1. projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 426.77 2024-06-14 09:21:00 Proceeding
załączniki do SWZ.docx docx 72.1 2024-06-14 09:21:00 Proceeding
dokumentacja projektowa.zip zip 108882.61 2024-06-14 09:21:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 08dc8c3c-8056-9cec-91dd-8a00016fb3dd-1.pdf pdf 151.67 2024-06-14 09:21:16 Proceeding
odpowiedzi na pytanie, Modyfikacja SWZ.pdf pdf 125.34 2024-06-25 12:02:21 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08dc94fd-99e3-6745-1aff-5f0001bdfc0d.pdf pdf 37.45 2024-06-25 12:02:21 Public message
1A_ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA - OS Szubin - parametry urządzeń.pdf pdf 297.01 2024-06-25 12:02:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 162.9 2024-07-05 09:33:56 Public message
Sprostowanie - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 161.2 2024-07-05 10:49:07 Public message

Announcements

2024-07-05 10:49 Wojciech Miniszewski Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.

Sprostowanie - Infor [...].pdf

2024-07-05 09:33 Wojciech Miniszewski Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-07-05 09:00 Buyer message Zamawiający zaplanował na sfinansowanie zamówienia kwotę 4.081.632,66 zł brutto
2024-06-25 12:02 Alicja Dymel-Kobza odpowiedzi na pytania, modyfikacja SWZ, zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi na pytani [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

1A_ZAŁĄCZNIK DO ZAPY [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 971