Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa transportu odpadów SP Wola Kruszyńska – Z/I Dylów A / 2024

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 06-06-2024 07:53:00
Placing offers : 17-07-2024 10:00:00
Offers opening : 17-07-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 116.83 2024-06-06 07:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 90.77 2024-06-06 07:53:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 358.32 2024-06-06 07:53:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.xlsx xlsx 15.63 2024-06-06 07:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami.7z 7z 313.33 2024-06-06 07:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15 2024-06-06 07:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.28 2024-06-06 07:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (sankcje).docx docx 18.81 2024-06-06 07:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dotyczące konsorcjum.docx docx 26.35 2024-06-06 07:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie - udost. zasobów.docx docx 24.85 2024-06-06 07:53:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.docx docx 20.18 2024-06-06 07:53:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ - art. 125.docx docx 17.59 2024-06-06 07:53:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu pojazdami.docx docx 18.89 2024-06-06 07:53:00 Proceeding
Odpowiedzi z dnia 04.07.2024 r..pdf pdf 95.04 2024-07-04 12:18:45 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 53.88 2024-07-17 11:43:48 Public message

Announcements

2024-07-17 11:43 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-07-17 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 075 000,00 zł netto/ 1 322 250,00 zł brutto
2024-07-04 12:18 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi z dnia 04.07.2024 r.

Odpowiedzi z dnia 04 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1034