Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 554/VI/2024, Gryficka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Joanna Dembińska
Starostwo Powiatowe w Gryficach Department: Wydział Działań Strategicznych, Środków Zewnętrznych i Inwestycji
Deadlines:
Published : 17-06-2024 08:36:00
Placing offers : 17-07-2024 10:00:00
Offers opening : 17-07-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_2024-OJS116-00354769-pl-ts.pdf pdf 191.39 2024-06-17 08:36:00 Proceeding
01_SWZ_GryfickaGZ.pdf pdf 527.11 2024-06-17 08:36:00 Proceeding
02_Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 725 2024-06-17 08:36:00 Proceeding
03_Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 99 2024-06-17 08:36:00 Proceeding
04_Zal_1c_Wykaz_PPE.xls xls 402.5 2024-06-17 08:36:00 Proceeding
05_Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 36.14 2024-06-17 08:36:00 Proceeding
06_Zal_3_JEDZ.doc doc 242.5 2024-06-17 08:36:00 Proceeding
07_Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 53.5 2024-06-17 08:36:00 Proceeding
08_Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 45 2024-06-17 08:36:00 Proceeding
09_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 64 2024-06-17 08:36:00 Proceeding
10_Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 48.5 2024-06-17 08:36:00 Proceeding
11_Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 41.5 2024-06-17 08:36:00 Proceeding
12_Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 42 2024-06-17 08:36:00 Proceeding
13_Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 47.5 2024-06-17 08:36:00 Proceeding
14_Zal_8_Umowa.pdf pdf 343.6 2024-06-17 08:36:00 Proceeding
Odpowiedzi_na_zapytania.pdf pdf 655.21 2024-07-03 11:44:05 Public message
GryfickaGZ_INFORMACJA_OTWARCIE_OFERT.pdf pdf 148.51 2024-07-17 11:55:48 Public message

Announcements

2024-07-17 11:55 Joanna Dembińska Informacja z otwarcia ofert

GryfickaGZ_INFORMACJ [...].pdf

2024-07-17 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 17 724 228,01 zł, z tego
część 1 zamówienia: 11 627 258,78 zł,
część 2 zamówienia: 2 150 372,30 zł;
część 3 zamówienia: 3 946 596,93 zł.
2024-07-03 11:44 Joanna Dembińska Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 982