Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/12/2024 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w ul. Widok w Kaliszu, w ramach wymiany sieci wodociągowej azbestocementowej.

Deadlines:
Published : 29-05-2024 15:05:00
Placing offers : 11-06-2024 10:00:00
Offers opening : 11-06-2024 10:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza
do zapoznania się z dokumentacją przetargową oraz do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w ul. Widok w Kaliszu, w ramach zadania wymiana sieci wodociągowej azbestocementowej.


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego(38).docx docx 46.46 2024-05-29 15:05:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 29.97 2024-05-29 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc doc 143.5 2024-05-29 15:05:00 Proceeding
załącznik nr 3 - D132 Regulamin Porządkowy PWiK.docx docx 133.06 2024-05-29 15:05:00 Proceeding
Załączniki 4 - 9.docx docx 46.84 2024-05-29 15:05:00 Proceeding
PZT,proj.arch.bud.,uzgodn.,opinie, dec.drog., załącz.do dec.,zgoda na dysp.terenu.zip zip 49817.23 2024-05-29 15:05:00 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 142.03 2024-06-18 09:08:58 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania - Widok.pdf pdf 741.26 2024-06-21 11:39:04 Public message

Announcements

2024-06-21 11:39 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2024-06-18 09:08 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2024-06-11 09:48 Anna Kędzia Link do transmisji online z otwarcia postępowania: https://youtube.com/live/MCXHZLFg94Q?feature=share

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w ul. Widok w Kaliszu, w ramach wymiany sieci wodociągowej azbestocementowej. - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wejścia na budowę: 15.07.2024r. Termin wykonania do 30.09.2024r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 367