Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.10.2024 Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Deadlines:
Published : 29-05-2024 15:05:00
Placing offers : 06-06-2024 12:00:00
Offers opening : 06-06-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 113.87 2024-05-29 15:05:00 Proceeding
SWZ.docx docx 106.15 2024-05-29 15:05:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1-Opis_przedmiotu_zamowienia.docx docx 42.09 2024-05-29 15:05:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2-Projektowane postanowienia umowy_.docx docx 57.31 2024-05-29 15:05:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3-Wzor_Formularza_Oferty.docx docx 54.94 2024-05-29 15:05:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4-Wzór Oswiadczen składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 30.89 2024-05-29 15:05:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5-Wzor_Oswiadczen_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.docx docx 28.79 2024-05-29 15:05:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6-Wzor_Oswiadczenia_o_aktualnosci_informacji_w_zakresie_podstaw_wykluczenia.docx docx 36.78 2024-05-29 15:05:00 Proceeding
Zalacznik_nr_7-Wzor_Wykazu_dostaw_wykonanych.docx docx 37.5 2024-05-29 15:05:00 Proceeding
Zalacznik_nr_8-Klauzula_informacyjna_o_ktorej_mowa_w_art.13_ust1_i_2_RODO.docx docx 23.02 2024-05-29 15:05:00 Proceeding
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 429.52 2024-06-06 12:05:02 Public message
informacja_z_otwarcia.pdf pdf 434.81 2024-06-06 13:26:45 Public message
Inf_o_wyborze.pdf pdf 442.92 2024-06-26 09:40:09 Public message

Announcements

2024-06-26 09:40 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Inf_o_wyborze.pdf

2024-06-06 13:26 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2024-06-06 12:05 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 281