Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/PZP/2024 Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie 01.09.2024r. do 31.12.2025r.

Deadlines:
Published : 20-06-2024 12:08:00
Placing offers : 08-07-2024 11:00:00
Offers opening : 08-07-2024 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie - 08dc904d-51b5-96bd-5bc3-100001e062aa-2.pdf pdf 45.98 2024-06-20 12:08:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 278.6 2024-06-20 12:08:00 Proceeding
Zal_1_Wykaz_PPE.xls xls 55 2024-06-20 12:08:00 Proceeding
Zal_2_2a_Formularz_oferty.doc doc 116.5 2024-06-20 12:08:00 Proceeding
Zal_3_Oswiadczenie_wykonawcy.docx docx 31.56 2024-06-20 12:08:00 Proceeding
Zal_4_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 21.72 2024-06-20 12:08:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_aktualnosc.docx docx 24.75 2024-06-20 12:08:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 22.01 2024-06-20 12:08:00 Proceeding
Zal_7_Umowa.pdf pdf 849.59 2024-06-20 12:08:00 Proceeding
Zal_8_ Oswiadczenie z art. 62ba ust.2 ustawy Pe.pdf pdf 168.16 2024-06-20 12:08:00 Proceeding
odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 66.24 2024-06-26 11:50:35 Public message
Zal_7_Umowa_ZMIANA_01.doc doc 185 2024-06-26 11:50:35 Public message
odpowiedz_02.pdf pdf 24.3 2024-07-01 14:19:05 Public message
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.pdf pdf 24.88 2024-07-03 11:24:46 Public message
INFORMACJA_OTWARCIE_OFERT.pdf pdf 143.35 2024-07-09 14:01:11 Public message
INORMACJA O WYBORZE_ www.pdf pdf 160.46 2024-07-15 12:11:57 Public message

Announcements

2024-07-15 12:11 Agnieszka Podemska Informacja o wyborze oferty

INORMACJA O WYBORZE_ [...].pdf

2024-07-09 14:01 Agnieszka Podemska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA_OTWARCIE_ [...].pdf

2024-07-03 11:24 Agnieszka Podemska Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA O KWOCIE [...].pdf

2024-07-01 14:19 Agnieszka Podemska Odpowiedzi na zapytania

odpowiedz_02.pdf

2024-06-26 11:50 Agnieszka Podemska Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana w załączniku nr 7 do SWZ

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Zal_7_Umowa_ZMIANA_0 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 513