Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych /2024

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 24-05-2024 10:36:00
Placing offers : 10-07-2024 10:00:00
Offers opening : 10-07-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 116.99 2024-05-24 10:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.59 2024-05-24 10:36:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 412.1 2024-05-24 10:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ i umowy - Szczegółowe warunki techniczne.7z 7z 347.81 2024-05-24 10:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ -Projekt umowy.pdf pdf 282.72 2024-05-24 10:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy Oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 64.83 2024-05-24 10:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 14.31 2024-05-24 10:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Ośw. o obowiązku podatkowym.docx docx 18.81 2024-05-24 10:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.62 2024-05-24 10:36:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 19.03 2024-05-24 10:36:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie - udost. zasobów.docx docx 24.88 2024-05-24 10:36:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.48 2024-05-24 10:36:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2024-05-24 10:36:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 17.7 2024-05-24 10:36:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 21.57 2024-05-24 10:36:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ-Oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu pojazdami.docx docx 18.45 2024-05-24 10:36:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 18.61 2024-05-24 10:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu- zmiana.pdf pdf 143.69 2024-06-20 09:55:59 Public message
SWZ modyfikacja.pdf pdf 432.17 2024-06-20 09:55:59 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 284.81 2024-06-20 09:55:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 61.06 2024-07-10 11:04:08 Public message

Announcements

2024-07-10 11:04 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-07-10 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 82 018 000,00 zł netto/ 88 579 440,00 zł gross z podziałem na zadania:
Zadanie 1 - 13 376 000,00 zł netto/ 14 446 080,00 zł brutto,
Zadanie 2 - 20 899 000,00 zł netto/ 22 570 920,00 zł brutto,
Zadanie 3 - 16 061 000,00 zł netto/ 17 345 880,00 zł brutto,
Zadanie 4 - 12 177 000,00 zł netto/ 13 151 160,00 zł brutto,
Zadanie 5 - 13 649 000,00 zł netto/ 14 740 920,00 zł brutto,
Zadanie 6 - 5 856 000,00 zł netto/ 6 324 480,00 zł brutto.
2024-06-20 09:55 Barbara Dąbrówka Zmiana ogłoszenia, modyfikacja SWZ oraz umowy.

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

SWZ modyfikacja.pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1181