Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IOŚ.271.1.7.2024 Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Żmigród na dz. o nr ewid. 175 oraz Stary Żmigród na dz. o nr ewid. 1255 i Nowy Żmigród na dz. o nr ewid. 1286

Sylwia SUDYKA
Gmina Nowy Żmigród
Deadlines:
Published : 17-05-2024 15:09:00
Placing offers : 04-06-2024 10:00:00
Offers opening : 04-06-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki pdf.zip zip 2222.08 2024-05-17 15:09:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 143.87 2024-05-17 15:09:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 1381.62 2024-05-17 15:09:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.zip zip 112.67 2024-05-17 15:09:00 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 448.52 2024-06-04 09:51:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 768.94 2024-06-04 13:58:43 Public message
Zmiana informacji z otwarcia ofert.pdf pdf 727.98 2024-06-05 09:26:19 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 839.5 2024-06-28 13:33:44 Public message

Announcements

2024-06-28 13:33 Sylwia SUDYKA Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-06-05 09:26 Sylwia SUDYKA Zmiana informacji z otwarcia ofert

Zmiana informacji z [...].pdf

2024-06-04 13:58 Sylwia SUDYKA Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-04 09:51 Sylwia SUDYKA Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 741