Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AG.II.3302-149/24 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach

Deadlines:
Published : 16-05-2024 14:37:00
Placing offers : 24-05-2024 09:00:00
Offers opening : 24-05-2024 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 148.99 2024-05-16 14:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1028.8 2024-05-16 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz..docx docx 19.76 2024-05-16 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1- część nr 1.xlsx xlsx 16.33 2024-05-16 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 - część nr 2.xlsx xlsx 14.67 2024-05-16 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1.3 - część nr 3.xlsx xlsx 13.59 2024-05-16 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1.4 - część nr 4.xlsx xlsx 12.98 2024-05-16 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1.5 - część nr 5.xlsx xlsx 13.18 2024-05-16 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1.6 - część nr 6.xlsx xlsx 18.21 2024-05-16 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 16.56 2024-05-16 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ wzór umowy.docx docx 47.06 2024-05-16 14:37:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 149.pdf pdf 439.27 2024-05-27 09:12:18 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (podpis).pdf pdf 641.9 2024-06-04 10:22:42 Public message
Korekta Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpg jpg 357.95 2024-06-12 13:36:46 Public message
Korekta informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty str.2.jpg jpg 194.57 2024-06-12 13:36:46 Public message

Announcements

2024-06-12 13:36 Piotr Dąbrowski Korekta Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Korekta dotyczy częściowej modyfikacji części 3 - nabiał

Korekta Informacji o [...].jpg

Korekta informacji o [...].jpg

2024-06-04 10:22 Piotr Dąbrowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2024-05-27 09:12 Piotr Dąbrowski informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-24 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wartość razem 316 672,52 zł. poszczególne części ; część 1 - 64949,83 zł. ; część 2 - 53 760,44 zł. ; część 3 - 85 929,49 zł. ; część 4 - 36 693,30 zł. ; część 5 - 24 151,18,28 zł. ; część 6 - 51 188,28 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 424