Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/118/2024 Przetarg nieograniczony na dostawę i odkup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 118/2024 Voltra

Deadlines:
Published : 16-05-2024 11:27:00
Placing offers : 27-06-2024 11:00:00
Offers opening : 27-06-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.

 • Gmina WiskitkiNIP: 838-142-64-66, Adres: ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki
 • Powiat WieluńskiNIP: 832-179-37-87, Adres: Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w WarszawieNIP: 118-005-97-44, Adres: ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa
 • Wojskowy Instytut Chemii i RadiometriiNIP: 113-000-67-92, Adres: Al. Gen. A. Chruściela "Montera",105 00-910 Warszawa
 • Powiat MyśliborskiNIP: 597-162-81-52, Adres: ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
 • Powiatowy Urząd PracyNIP: 597-101-79-16, Adres: ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
 • Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w GorlicachNIP: 738-179-48-44, Adres: ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
 • Gmina Nowy WiśniczNIP: 868-102-13-60, Adres: Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz
 • Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym WiśniczuNIP: 868-175-23-71, Adres: ul. Zamkowa 13, 32-720 Nowy Wiśnicz
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego w Nowym WiśniczuNIP: 868-102-17-79, Adres: Rynek 1, 32-720 Nowy Wiśnicz
 • Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym WiśniczuNIP: 868-164-83-08, Adres: ul. Podzamcze 4, 32-720 Nowy Wiśnicz
 • Miejski Ośrodek Kultury w Nowym WiśniczuNIP: 868-101-49-40, Adres: Rynek 6, 32-720 Nowy Wiśnicz
 • Gmina GrutaNIP: 876-244-36-22, Adres: Gruta 244, 86-330 Mełno
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w GrucieNIP: 876-199-63-71, Adres: Gruta 277, 86-330 Mełno
 • Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w GrucieNIP: 876-233-10-99, Adres: Gruta 69, 86-330 Mełno
 • Gminne Centrum Kultury w GrucieNIP: 876-244-24-04, Adres: Gruta 95, 86-330 Mełno
 • Gmina PawłowiceNIP: 638-164-22-18, Adres: ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
 • Ochotnicza Straż Pożarna PawłowiceNIP: 633-180-02-98, Adres: ul. Zjednoczenia 64, 43-250 Pawłowice
 • Ochotnicza Straż Pożarna WarszowiceNIP: 638-151-95-92, Adres: ul. Cieszyńska 2, 43-254 Warszowice
 • Ochotnicza Straż Pożarna PielgrzymowiceNIP: 633-195-73-44, Adres: ul. Zebrzydowicka 14, 43-252 Pielgrzymowice
 • Gminna Biblioteka Publiczna w PawłowicachNIP: 638-153-71-99, Adres: ul. Zjednoczenia 65, 43-250 Pawłowice
 • Gmina Siennica RóżanaNIP: 564-168-83-75, Adres: Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana
 • Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., NIP: 794-137-51-73, Adres: Pl. Mickiewicza 8, 37 - 200 Przeworsk
 • Powiatowy Urząd Pracy w RadomiuNIP: 948-213-37-43, Adres: ul. ks. Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom
 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w RadecznicyNIP: 922-229-41-59, Adres: ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica
 • Gmina GorzyceNIP: 647-181-32-20, Adres: ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
 • Gminne Centrum Kultury w GorzycachNIP: 647-257-66-21, Adres: ul. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce
 • Gminna Biblioteka Publiczna w GorzycachNIP: 647-223-78-24, Adres: ul. Szkolna 3A, 44-362 Rogów

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 •  tel. 22 101 02 02
 •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:118:2024.pdf pdf 955.07 2024-05-16 11:27:00 Proceeding
Załaczniki - VOL:EE:118:2024.zip zip 1879.79 2024-05-16 11:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 150.28 2024-05-16 11:27:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 118 GZ EE 2024_V01.pdf pdf 218.58 2024-06-05 16:55:15 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 118 GZ EE 2024_V02.pdf pdf 223.72 2024-06-12 14:09:07 Public message
Ogłoszenie o zmianie opublikowane w DUUE.pdf pdf 150.59 2024-06-14 22:07:23 Public message
SWZ+Załaczniki - VOL:EE:118:2024_sprostowanie_13.06.24.zip zip 2888.38 2024-06-14 22:07:23 Public message
Załaczniki - VOL:EE:118:2024_sprostowanie_24.06.24.zip zip 1892.34 2024-06-24 15:15:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie opublikowane w DUUE.pdf pdf 150.55 2024-06-25 08:58:04 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_118_GZEE.pdf pdf 112.5 2024-06-27 11:00:13 Public message
VO_VO_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_GZ_118.pdf pdf 381.23 2024-06-27 11:41:50 Public message
VO_VO_ZWIĘKSZENIE KWOTY_GZ_118.pdf pdf 305.36 2024-07-24 10:02:15 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-118_v01.pdf pdf 358.03 2024-07-24 10:06:51 Public message

Announcements

2024-07-24 10:06 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2024-07-24 10:02 Roman Bartyzel Informacja o zwiększeniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczy na realizację zamówienia

VO_VO_ZWIĘKSZENIE KW [...].pdf

2024-06-27 11:41 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_INFORMACJA Z O [...].pdf

2024-06-27 11:00 Roman Bartyzel INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAJĄ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2024-06-25 08:58 Roman Bartyzel W związku z aktualizacja załącznika nr 1 do SWZ i modyfikacją formularzy cenowych, zmianie uległ termin na złożenie ofert.
Nowy termin na złożenie ofert: 27.06.2024 r. Godzina 11:00

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-06-24 15:15 Roman Bartyzel Aktualizacja załącznika nr 1 do SWZ i modyfikacja formularzy cenowych.
Zmianie ulegnie termin na złożenie ofert. Nowy termin na złożenie ofert opublikowany stosownie do treści art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Załaczniki - VOL:EE: [...].zip

2024-06-24 13:13 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w związku z pilną aktualizacją załącznika nr 1 do SWZ i koniecznością modyfikacji formularzy cenowych, dokonuje zmiany terminu wskazanego na złożenie ofert. Nowe formularze cenowe wraz z załącznikiem nr 1 zostaną opublikowane w dniu 24 czerwca 2024 r. a nowy termin na złożenie ofert opublikowany stosownie do treści art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
2024-06-14 22:07 Roman Bartyzel Sprostowanie dokumentacji przetargowej uwzględniające m.in. - sprostowanie załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wnioskami Wykonawców i udzielonymi odpowiedziami; - obniżenie sum gwarancyjnych ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; - Zmiana Terminu Składania Ofert, Terminu Otwarcia Ofert i Terminu związania z Ofertą - inne (zgodnie z udzielonymi odpowiedziami do zadanych pytań do SWZ z dnia 5 i 12 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ+Załaczniki - VOL [...].zip

2024-06-12 14:09 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, Pełnomocnik Zamawiających dokona sprostowania dokumentacji przetargowej wraz ze zmianą terminu wskazanego na złożenie ofert.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2024-06-05 16:55 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, Pełnomocnik Zamawiających dokona sprostowania dokumentacji przetargowej wraz ze zmianą terminu wskazanego na złożenie ofert.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1338