Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.9.2024 Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Bartosz Bielecki
Miasto i Gmina Gołańcz
Deadlines:
Published : 24-05-2024 08:38:00
Placing offers : 24-06-2024 11:00:00
Offers opening : 24-06-2024 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2024-OJS100-00307781-pl.pdf pdf 176.06 2024-05-24 08:38:00 Proceeding
SWZ_Grupa_Zakupowa.pdf pdf 679.09 2024-05-24 08:38:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 53.5 2024-05-24 08:38:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 44.5 2024-05-24 08:38:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 64 2024-05-24 08:38:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 49 2024-05-24 08:38:00 Proceeding
Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 41.5 2024-05-24 08:38:00 Proceeding
Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 42 2024-05-24 08:38:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 48 2024-05-24 08:38:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 286.14 2024-05-24 08:38:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE_JK.xlsx xlsx 28.06 2024-05-24 08:38:00 Proceeding
Zal_1c_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 203.3 2024-05-24 08:38:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 36.08 2024-05-24 08:38:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 237.5 2024-05-24 08:38:00 Proceeding
Zal_8_Umowa.pdf pdf 340.94 2024-05-24 08:38:00 Proceeding
Odpowiedzi na złożone pytania do SWZ_energa2025.pdf pdf 276.66 2024-06-07 12:19:08 Public message
ODPOWIEDZI_ZAPYTANIA_nr2_podpis.pdf pdf 306.34 2024-06-13 14:34:00 Public message
informacja z otwarcia ofert-bz_podpisana.pdf pdf 249.04 2024-06-24 14:20:59 Public message

Announcements

2024-06-24 14:20 Bartosz Bielecki Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-24 11:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia gross 16 077 933,44 zł brutto, z tego:
1) Część 1 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R: 10 019 212,35 zł brutto
2) Część 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - grupa taryfowa B: 1 678 714,80 zł brutto
3) Część 3 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego: 4 380 006,29 zł brutto
2024-06-13 14:34 Bartosz Bielecki Odpowiedzi na pytania do treści SWZ (nr 2)

ODPOWIEDZI_ZAPYTANIA [...].pdf

2024-06-07 12:19 Bartosz Bielecki Odpowiedzi na pytania złożone do treści SWZ.

Odpowiedzi na złożon [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1182