Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00236421/01 Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania sondażowego techniką CAPI dot. postaw wobec transformacji energetycznej” (znak sprawy: 14/03/2024/W/P)

Deadlines:
Published : 16-05-2024 15:47:00
Placing offers : 29-05-2024 12:00:00
Offers opening : 29-05-2024 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych.docx docx 249.48 2024-05-16 15:47:00 Proceeding
SWZ - Badania CAPI.docx docx 296.63 2024-05-16 15:47:00 Proceeding
załącznik 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 240.15 2024-05-16 15:47:00 Proceeding
załącznik 2 do SWZ - OPZ.docx docx 35.35 2024-05-16 15:47:00 Proceeding
załącznik 3 do SWZ - oświadczenia.docx docx 237.45 2024-05-16 15:47:00 Proceeding
załącznik 3A do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 235.83 2024-05-16 15:47:00 Proceeding
załącznik 3B do SWZ - wykaz doświadczenia.docx docx 236.15 2024-05-16 15:47:00 Proceeding
załącznik 3C do SWZ.docx docx 29.11 2024-05-16 15:47:00 Proceeding
załącznik 4 do SWZ - projekt Umowy.docx docx 74.69 2024-05-16 15:47:00 Proceeding
08dc73fe-41d5-2cd2-1ec0-500001bfadc3 - Ogłszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.86 2024-05-16 15:47:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania. Zestaw1. Modyfikacja SWZ i Ogłoszenia.pdf pdf 143.9 2024-05-21 16:08:14 Public message
08dc799e-e8c0-5eb3-a24e-69000138995e - Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 39.27 2024-05-21 16:08:14 Public message
Odpowiedzi na pytania. Zestaw2.pdf pdf 48.75 2024-05-23 12:38:32 Public message
29.05.2024 informacja z otwarcia.pdf pdf 121.07 2024-05-29 15:32:30 Public message

Announcements

2024-05-29 15:32 Zbigniew Obloza W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

29.05.2024 informacj [...].pdf

2024-05-29 12:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 197 561 zł.
2024-05-23 12:38 Zbigniew Obloza Zamawiający publikuje II zestaw odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-05-21 16:08 Zbigniew Obloza Szanowni Państwo

w załączeniu zamawiający publikuje I zestaw odpowiedzi na pytania.


Jednocześnie informujemy o zmianie terminu składania ofert. Nowy termin to 29 maja 2024 godz. 12.00.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

08dc799e-e8c0-5eb3-a [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 648