Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OZP.261.TP9.2024 Usługi transportu autokarowego w czerwcu, lipcu i sierpniu 2024 r., na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego.

Deadlines:
Published : 15-05-2024 15:42:00
Placing offers : 23-05-2024 11:00:00
Offers opening : 23-05-2024 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.86 2024-05-15 15:42:00 Proceeding
SWZ sig.pdf pdf 17076.67 2024-05-15 15:42:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 467.67 2024-05-15 15:42:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.docx docx 41.54 2024-05-15 15:42:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert sig.pdf pdf 383.79 2024-05-23 16:01:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 169.42 2024-05-23 16:01:07 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 sig.pdf pdf 411.1 2024-05-31 15:18:51 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1.pdf pdf 173.68 2024-05-31 15:18:51 Public message

Announcements

2024-05-31 15:18 Jędrzej Gajowiak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 zamówienia.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-05-23 16:01 Jędrzej Gajowiak Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-23 11:00 Buyer message Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia:
część 1 - 5880 zł
część 2 - 40 000 zł
część 3 - 29 900 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 272