Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/ZZO/6/2024 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Deadlines:
Published : 13-05-2024 11:50:00
Placing offers : 14-06-2024 09:00:00
Offers opening : 14-06-2024 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 85.05 2024-05-13 11:50:00 Proceeding
SWZ.docx docx 132.24 2024-05-13 11:50:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 618.62 2024-05-13 11:50:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 22.05.2024 r..pdf pdf 103.93 2024-05-22 14:44:17 Public message
Odpowiedzi na pytania 04.06.2024 r..pdf pdf 233.5 2024-06-04 14:42:44 Public message
Odpowiedzi na pytania 06.06.2024 r..pdf pdf 103.87 2024-06-06 12:03:54 Public message
Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 47.5 2024-06-14 09:01:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 103.86 2024-06-14 13:52:46 Public message
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf pdf 162.14 2024-07-11 14:12:15 Public message

Announcements

2024-07-11 14:12 Dominika Rydygier Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.

Zawiadomienie o rozs [...].pdf

2024-06-14 13:52 Dominika Rydygier Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-14 09:01 Dominika Rydygier Informacja o kwocie na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-06-06 12:03 Dominika Rydygier Odpowiedzi na pytania 06.06.2024 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-06-04 14:42 Dominika Rydygier Odpowiedzi na pytania 04.06.2024 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-05-22 14:44 Dominika Rydygier Odpowiedzi na pytania 22.05.2024 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1447