Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.9.2024 Zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 wraz z usługą ich odbioru i transportu

Deadlines:
Published : 10-05-2024 15:29:00
Placing offers : 20-05-2024 12:00:00
Offers opening : 20-05-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 105.06 2024-05-10 15:29:00 Proceeding
SWZ.docx docx 125.22 2024-05-10 15:29:00 Proceeding
Zal_nr_1_do_SWZ - Opis_przedmiotu_zamowienia.docx docx 424.57 2024-05-10 15:29:00 Proceeding
Zal_nr_2_do_SWZ - Projektowane_postanowienia_umowy.docx docx 66.85 2024-05-10 15:29:00 Proceeding
Zal_nr_3_do_SWZ - Formularz_Oferty.docx docx 31.16 2024-05-10 15:29:00 Proceeding
Zal_nr_4_do_SWZ - Wzór_Oświadczeń_składanych_na_podst_art.125_ust.1_ustawy_Pzp.docx docx 30.82 2024-05-10 15:29:00 Proceeding
Zal_nr_5_do_SWZ - Wzor_Oswiadczenia_o_aktualności_informacji_podstaw_wykluczenia.docx docx 35.28 2024-05-10 15:29:00 Proceeding
Zal_nr_6_do_SWZ - Klauzula_informacyjna.docx docx 24.9 2024-05-10 15:29:00 Proceeding
Zal_nr_7_do_SWZ - Wzor_Oswiadczenia_składanego_na_podst_art.117_ust.4_ustawy_Pzp.docx docx 23.76 2024-05-10 15:29:00 Proceeding
pytania_wyjasnienia_tresci_SWZ.pdf pdf 711.28 2024-05-14 13:12:45 Public message
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 426.64 2024-05-20 12:07:41 Public message
informacja_z_otwarcia.pdf pdf 444.84 2024-05-20 15:22:57 Public message
Info o wyborze strona.pdf pdf 564.57 2024-06-07 15:14:37 Public message
Oloszenie_o_wyniku.pdf pdf 68.92 2024-06-27 12:42:38 Public message

Announcements

2024-06-27 12:42 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Oloszenie_o_wyniku.p [...].pdf

2024-06-07 15:14 Grzegorz Wolff Zamawiający udostępnia informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Komisja przetargowa

Info o wyborze stron [...].pdf

2024-05-20 15:22 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2024-05-20 12:07 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

2024-05-20 12:06 Daria Pietrzak The message was withdrawn by the Buyer.
2024-05-14 13:12 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia treści SWZ.

pytania_wyjasnienia_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 715