Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 04 z Z/I w Julkowie i Z/I w Gotartowie /2024

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 07-05-2024 08:42:00
Placing offers : 13-06-2024 10:00:00
Offers opening : 13-06-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 116.87 2024-05-07 08:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówienia.pdf pdf 132.12 2024-05-07 08:42:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 354.82 2024-05-07 08:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy.xlsx xlsx 16.52 2024-05-07 08:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.7z 7z 505.41 2024-05-07 08:42:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 14.97 2024-05-07 08:42:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.14 2024-05-07 08:42:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.docx docx 20.52 2024-05-07 08:42:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 17.52 2024-05-07 08:42:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.25 2024-05-07 08:42:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.91 2024-05-07 08:42:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 65.4 2024-05-22 09:43:45 Public message
19 12 04 Julków.jpeg jpeg 486.82 2024-05-22 09:43:45 Public message
19 12 04 Gotartów.jpg jpg 1636.45 2024-05-22 09:43:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 59.68 2024-06-13 12:41:58 Public message
Inf. o wyniku - Platforma.pdf pdf 103.95 2024-07-22 10:58:40 Public message

Announcements

2024-07-22 10:58 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania.

Inf. o wyniku - Plat [...].pdf

2024-06-13 12:41 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-13 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 6 186 000,00 zł netto/ 6 680 880,00 zł gross z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - 1 395 000,00 zł netto/ 1 506 600,00 zł brutto,
Zadanie nr 2 - 1 395 000,00 zł netto/ 1 506 600,00 zł brutto,
Zadanie nr 3 - 1 698 000,00 zł netto/ 1 833 840,00 zł brutto,
Zadanie nr 4 - 1 698 000,00 zł netto/ 1 833 840,00 zł brutto.
2024-05-22 09:43 Małgorzata Podsiadła Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

19 12 04 Julków.jpeg

19 12 04 Gotartów.jp [...].jpg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1027