Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NIK.271.6.2024 DOKOŃCZENIE REALIZACJI OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Nowego Sącza Department: BZP
Deadlines:
Published : 06-05-2024 23:16:00
Placing offers : 14-06-2024 11:30:00
Offers opening : 14-06-2024 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
267796-2024-PL.pdf pdf 91.88 2024-05-06 23:16:00 Proceeding
SWZ_NIK.271.06.2024.pdf pdf 502.03 2024-05-06 23:16:00 Proceeding
Zalaczniki_nr_3-8_do_SWZ.zip zip 1869 2024-05-06 23:16:00 Proceeding
Wyjaśnienia_1_SWZ_NIK.271.6.2024.pdf pdf 208.23 2024-05-11 11:24:55 Public message
Zmiana-SWZ+TSO-28-05-2024.zip zip 309.47 2024-05-28 10:18:41 Public message
Wyjaśnienia_4_SWZ_NIK.271.6.2024.pdf pdf 200.29 2024-06-04 21:09:21 Public message
Wyjaśnienia_2_SWZ_NIK.271.6.2024.zip zip 472.67 2024-06-05 20:40:16 Public message
Wyjaśnienia_3_SWZ_WIZJE_NIK.271.6.2024.pdf pdf 246.29 2024-06-06 22:55:55 Public message
Wyjaśnienia_5_SWZ_NIK.271.6.2024.zip zip 4428.22 2024-06-10 23:32:01 Public message
Zmiana-SWZ+TSO-11-06-2024.zip zip 320.69 2024-06-11 09:24:59 Public message
Wyjaśnienia_6_Zmiana_3_SWZ-11-06-2024.zip zip 107766.62 2024-06-11 11:16:30 Public message
Wyjaśnienia_7_SWZ_NIK.271.6.2024.pdf pdf 261.34 2024-06-13 17:11:05 Public message
INF_KWOTA_NIK.271.6.2024.pdf pdf 192.82 2024-06-14 11:39:36 Public message
INF_OFERTY_NIK.271.6.2024.pdf pdf 211.46 2024-06-14 21:09:06 Public message
INF_WYNIK_NIK.271.6.2024.pdf pdf 221.67 2024-06-28 16:43:36 Public message

Announcements

2024-06-28 16:43 Biuro Zamówień Publicznych Informacja o unieważnieniu postępowania

INF_WYNIK_NIK.271.6. [...].pdf

2024-06-14 21:09 Biuro Zamówień Publicznych Informacja o złożonych ofertach

INF_OFERTY_NIK.271.6 [...].pdf

2024-06-14 11:39 Biuro Zamówień Publicznych Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

INF_KWOTA_NIK.271.6. [...].pdf

2024-06-14 11:30 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2024-06-13 17:11 Biuro Zamówień Publicznych Wyjaśnienia SWZ.

Wyjaśnienia_7_SWZ_NI [...].pdf

2024-06-11 11:16 Biuro Zamówień Publicznych Wyjaśnienia i zmiana SWZ.

Wyjaśnienia_6_Zmiana [...].zip

2024-06-11 09:24 Biuro Zamówień Publicznych Zmiana SWZ i przedłużenie terminu składania ofert.

Zmiana-SWZ+TSO-11-06 [...].zip

2024-06-10 23:32 Biuro Zamówień Publicznych Wyjaśnienia SWZ.

Wyjaśnienia_5_SWZ_NI [...].zip

2024-06-06 22:55 Biuro Zamówień Publicznych Wyjaśnienia SWZ.

Wyjaśnienia_3_SWZ_WI [...].pdf

2024-06-05 20:40 Biuro Zamówień Publicznych Wyjaśnienia i zmiana SWZ.

Wyjaśnienia_2_SWZ_NI [...].zip

2024-06-04 21:09 Biuro Zamówień Publicznych Wyjaśnienia i zmiana SWZ.

Wyjaśnienia_4_SWZ_NI [...].pdf

2024-06-04 21:02 Biuro Zamówień Publicznych The message was withdrawn by the Buyer.
2024-05-28 10:18 Biuro Zamówień Publicznych Zmiana SWZ i przedłużenie terminu składania ofert.

Zmiana-SWZ+TSO-28-05 [...].zip

2024-05-28 09:16 Biuro Zamówień Publicznych The message was withdrawn by the Buyer.
2024-05-25 06:57 Biuro Zamówień Publicznych W związku z zapytaniami do SWZ Zamawiający wyznaczy nowy termin składania ofert. Zmiany zostaną wprowadzone i zamieszczone po publikacji zmiany ogłoszenia w Dz.U.UE
2024-05-24 16:07 Biuro Zamówień Publicznych The message was withdrawn by the Buyer.
2024-05-14 09:30 Biuro Zamówień Publicznych DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST NA PROFILU NABYWCY: https://platformazakupowa.pl/transakcja/923480

Ze względu na wielkość plików załączników 1 i 2 do SWZ - zostały one umieszczone na serwerze zewnętrznym (w chmurze).

Aktualny [od 14.05.2024 r.] link do lokalizacji:

https://nikns-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/djanik_nikns_onmicrosoft_com/EmNhpO8m9mVAtElu30pFuQ8BNolEOcNlss6daD2Bhg4DiQ?e=Nwrpxx
2024-05-13 17:27 Biuro Zamówień Publicznych Ze względu na wielkość plików załączników 1 i 2 do SWZ - zostały one umieszczone na serwerze zewnętrznym (w chmurze). Aktualny [od 13.05.2024 r.] link do lokalizacji:

https://nikns-my.sharepoint.com/personal/djanik_nikns_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdjanik%5Fnikns%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FNIK%2E271%2E06%2E2024&ga=1
2024-05-11 11:24 Biuro Zamówień Publicznych Wyjaśnienia 1 SWZ NIK.271.6.2024

Wyjaśnienia_1_SWZ_NI [...].pdf

2024-05-11 11:23 Biuro Zamówień Publicznych Ze względu na wielkość plików załączników 1 i 2 do SWZ - zostały one umieszczone na serwerze zewnętrznym (w chmurze).

Aktualny [od 11.05.2024 r.] link do lokalizacji:

https://nikns-my.sharepoint.com/personal/djanik_nikns_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fdjanik%5Fnikns%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FNIK%2E271%2E06%2E2024

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4290