Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/116/2024 Przetarg nieograniczony na dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 116/2024 Voltra

Deadlines:
Published : 02-05-2024 17:59:00
Placing offers : 19-06-2024 11:00:00
Offers opening : 19-06-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.

 •  Gmina Baranowo, NIP: 758-216-41-33, Adres: ul. Rynek 7, 06-320 Baranowo
 • Kurpiowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Małych Szkół ''KWARTET'', NIP: 758-234-41-48, Adres: Jastrząbka 33, 06-320 Baranowo
 • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, NIP: 761-122-76-99, Adres: ul. Długa 13, 06-320 Baranowo
 • Gmina Goworowo, NIP: 758-235-27-51, Adres: ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie, NIP: 758-154-47-73, Adres: ul. Szkolna 11, 07-440 Goworowo
 • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie, NIP: 758-154-47-67, Adres: ul. Szkolna 16A, 07-440 Goworowo
 • Gmina Rzekuń, NIP: 758-214-17-29, Adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
 • Powiat Ostrołęcki, NIP: 758-235-97-76, Adres: pl. Gen. J Bema 5, 07-410 Ostrołęka
 • Gmina Lelis, NIP: 758-212-35-71, Adres: ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis
 • Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu, NIP: 758-235-89-14, Adres: ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis
 • ZGK Gminy Lelis Sp. z o.o., NIP: 758-236-91-54, Adres: ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis
 • Gmina Łyse, NIP: 758-219-66-24, Adres: ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse
 • Gmina Troszyn, NIP: 758-216-58-88, Adres: ul. Juliusza Słowackiego 13, 07-405 Troszyn
 • Centrum Kultury w Troszynie, NIP: 758-124-11-04, Adres: ul. Szkolna 6, 07-405 Troszyn
 • Gmina Kadzidło, NIP: 758-215-71-10, Adres: ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło
 • Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Mieczysława Mieszki, NIP: 758-001-14-48, Adres: ul. Kościuszki 6, 07-420 Kadzidło
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle, NIP: 758-221-83-89, Adres: ul. Kościuszki 6B, 07-420 Kadzidło
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle, NIP: 758-100-28-71, Adres: ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło
 • Szkoła Podstawowa w Jazgarce, NIP: 758-235-53-47, Adres: Jazgarka 54, 07-420 Kadzidło
 • Gmina Czarnia, NIP: 758-215-75-93, Adres: Czarnia 41, 07-431 Czarnia
 • Gmina Myszyniec, NIP: 758-215-35-37, Adres: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, NIP: 758-104-24-16, Adres: Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec
 • Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, NIP: 758-104-54-49, Adres: Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec
 • Gmina Czerwin, NIP: 758-234-96-19, Adres: Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 •  tel. 22 101 02 02
 •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:116:2024.pdf pdf 592.94 2024-05-02 17:59:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:116:2024.zip zip 750.46 2024-05-02 17:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 134.11 2024-05-02 17:59:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 116 GZ EE 2024_V01.pdf pdf 316.27 2024-06-06 12:16:03 Public message
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:116:2024_sprostowanie_10.06.24.zip zip 1481.77 2024-06-11 11:33:11 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 116 GZ EE 2024_V02.pdf pdf 200.62 2024-06-17 14:41:18 Public message
Formularze cenowe:Formularz oferty - VOL:EE:116:2024_17.06.24.zip zip 392.28 2024-06-17 16:27:15 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_116_GZEE.pdf pdf 142.85 2024-06-19 11:01:24 Public message
VO_VO_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_GZ_116.pdf pdf 335.39 2024-06-19 11:57:14 Public message
VO_VO_ZWIĘKSZENIE KWOTY_GZ_116.pdf pdf 344.88 2024-07-16 12:06:28 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-116_v01.pdf pdf 325.23 2024-07-16 12:34:09 Public message

Announcements

2024-07-16 12:34 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2024-07-16 12:06 Roman Bartyzel Informacja o zwiększeniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczy na realizację zamówienia

VO_VO_ZWIĘKSZENIE KW [...].pdf

2024-06-19 11:57 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_INFORMACJA Z O [...].pdf

2024-06-19 11:01 Roman Bartyzel INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAJĄ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2024-06-17 16:27 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania dodatkowe i wniosek o modyfikację formularza cenowego, Pełnomocnik Zamawiających zamieszcza zmodyfikowane formularze cenowe z podziałem na poszczególne lata zamówienia. Brak zmiany w zakresie wolumenu Opisu Przedmiotu Zamówienia. Termin na złożenie ofert pozostaje bez zmian i upływa 19.06.2024 r. o godzinie 11:00

Formularze cenowe:Fo [...].zip

2024-06-17 14:41 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (pytania dodatkowe po sprostowaniu z dnia 11.06.2024 r.)

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2024-06-11 11:33 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi, Pełnomocnik Zamawiających dokonuje sprostowania dokumentacji przetargowej wraz ze zmianą terminu wskazanego na złożenie ofert. (m.in.: zmiana terminu wskazanego na złożenie ofert, sprostowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1) oraz formularzy cenowych (wyodrębnienie każdego roku zamówienia w celu umożliwienia zaoferowania odrębnych stawek za kWh w każdym z nich zgodnie z wnioskami Wykonawców).

SPECYFIKACJA WARUNKÓ [...].zip

2024-06-06 12:16 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, Pełnomocnik Zamawiających dokona sprostowania dokumentacji przetargowej wraz ze zmianą terminu wskazanego na złożenie ofert. Sprostowanie wraz z nowym terminem zostanie opublikowane na stronie prowadzonego postępowania w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1336