Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D10.251.40.C.2024 D10.251.40.C.2024- „Usługa organizacji spotkania integracyjnego dla pracowników Copernicus PL Sp. z o.o.”

Deadlines:
Published : 30-04-2024 13:44:00
Placing offers : 08-05-2024 10:00:00
Offers opening : 08-05-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 6 do SWZ -GK.doc doc 353 2024-04-30 13:44:00 Proceeding
Zał. 7 do SWZ-Wykaz usług.docx docx 132.6 2024-04-30 13:44:00 Proceeding
Zał. 8 do SWZ-Oświadczenie Wykonawców Wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx docx 131.64 2024-04-30 13:44:00 Proceeding
Zał. 9 do SWZ-Zobowiązanie podmiotu udost.zasoby.docx docx 131.49 2024-04-30 13:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.72 2024-04-30 13:44:00 Proceeding
SWZ_40.C.2024.pdf pdf 1117.78 2024-04-30 13:44:00 Proceeding
Zał. 1 do SWZ- Formularz oferty.docx docx 149.89 2024-04-30 13:44:00 Proceeding
Zał. 2 do SWZ - OPZ - Integracja.docx docx 138.4 2024-04-30 13:44:00 Proceeding
Zał. 3 do SWZ-Umowa.docx docx 160.46 2024-04-30 13:44:00 Proceeding
Zał. 4 i 5 do SWZ- Oświadczenia na podst. art. 125 ust. 1.doc doc 298 2024-04-30 13:44:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 363.09 2024-05-08 11:24:17 Public message
Wyniki_40.C.2024.pdf pdf 473.74 2024-05-20 10:15:18 Public message

Announcements

2024-05-20 10:15 Magdalena Czerniawska Zamawiający przekazuje wyniki postępowania.

Wyniki_40.C.2024.pdf

2024-05-08 11:24 Magdalena Czerniawska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-08 10:09 Magdalena Czerniawska Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto: 270.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 326