Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa przyjęcia i transportu ładunku odpadów II/2024

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 30-04-2024 10:39:00
Placing offers : 05-06-2024 10:00:00
Offers opening : 05-06-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.85 2024-04-30 10:39:00 Proceeding
espd-request.xml xml 116.95 2024-04-30 10:39:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 443.69 2024-04-30 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.xlsx xlsx 18.14 2024-04-30 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - zad. 1.7z 7z 417.92 2024-04-30 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - zad. 2.7z 7z 395.58 2024-04-30 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 14.89 2024-04-30 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.03 2024-04-30 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.docx docx 19.98 2024-04-30 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ - art. 125.docx docx 17.6 2024-04-30 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.28 2024-04-30 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie - udost. zasobów.docx docx 24.47 2024-04-30 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.7 2024-04-30 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz samochodów.docx docx 14.57 2024-04-30 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 21.39 2024-04-30 10:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówienu - zmiana.pdf pdf 99.97 2024-05-02 09:01:34 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 82.42 2024-05-28 13:34:29 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy MODYFIKACJA.xlsx xlsx 17.36 2024-06-03 14:35:16 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 54.65 2024-06-05 11:26:47 Public message
Informacja o wyniku.pdf pdf 72.78 2024-07-17 10:15:41 Public message

Announcements

2024-07-17 10:15 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku. [...].pdf

2024-06-05 11:26 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-06-05 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 818 040,00 zł netto/ 883 789,20 zł brutto, z podziałem na zadnia:
Zadanie nr 1 - 614 040,00 zł netto/ 663 469,20 zł brutto.
Zadanie nr 2 - 204 000,00 zł netto/ 220 320,00 zł brutto.
2024-06-03 14:35 Gabriela Watała W załączeniu zmodyfikowany Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SW [...].xlsx

2024-05-28 13:34 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1064