Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.4.2024 „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bircza – etap III” w ramach dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Paweł Rogal
Gmina Bircza
Deadlines:
Published : 29-04-2024 21:09:00
Placing offers : 21-05-2024 10:00:00
Offers opening : 21-05-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 171.19 2024-04-29 21:09:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 776.05 2024-04-29 21:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1.docx docx 91.45 2024-04-29 21:09:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Umowa.pdf pdf 475.38 2024-04-29 21:09:00 Proceeding
Załączniki nr 2,3,4,5,6,9,10.docx docx 97.72 2024-04-29 21:09:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Opis Przedmiotu Zamówienia.rar rar 114398.56 2024-04-29 22:30:09 Proceeding
Załącznik nr 11 - wykaz dróg.xlsx xlsx 13.68 2024-04-29 22:30:10 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.25 2024-05-13 14:36:04 Proceeding
Załącznik nr 11 - wykaz dróg-po zmianie 2.xlsx xlsx 13.85 2024-05-13 14:36:04 Proceeding
Załącznik nr 11 - wykaz dróg-po zmianie.xlsx xlsx 13.76 2024-05-06 15:41:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 746.19 2024-05-21 12:03:41 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1147.64 2024-06-04 16:18:07 Public message

Announcements

2024-06-04 16:18 Paweł Rogal Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-05-24 14:28 Paweł Rogal The message was withdrawn by the Buyer.
2024-05-21 12:03 Paweł Rogal Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-21 10:00 Buyer message 5900000,00 zł brutto
2024-05-13 14:37 Paweł Rogal Informacja dla Oferentów:

Zamawiający dokonuje ponownie zmiany w Załączniku nr 11 - wykaz dróg.
Do tabeli - Wykaz dróg zadania podstawowe, Zamawiający dodaje po przez przeniesienie z tabeli - Wykaz dróg opcja, drogę dz. ewid. nr 274, 268/3, 241/2, 268/4 w miejscowości Jawornik Ruski o długości 780 mb.
Natomiast do tabeli Wykaz dróg opcja, Zamawiający dodaje po przez przeniesienie z tabeli - Wykaz dróg zadania podstawowe drogę:
dz. ewid. nr 160 w miejscowości Kuźmina
dz. ewid. nr 512 w miejscowości Korzeniec
dz. ewid. nr 398 w miejscowości Korzeniec
dz. ewid. nr 233 w miejscowości Korzeniec
dz. ewid. nr 294 w miejscowości Jawornik Ruski
dz. ewid. nr 280 w miejscowości Jawornik Ruski
Oferenci składający ofertę powinni ująć wartość ww. drogi w zakresie podstawowym oferty oraz w zakresie opcji zgodnie z nowym Załącznikiem nr 11 - wykaz dróg po zmianie 2.
W związku z ze zmianą dotyczącą przeniesienia drogi z zakresu opcjonalnego do zakresu podstawowego, oraz z zakresu podstawowego do zakresu opcjonalnego, Zamawiający nie dokonuje zmiany pozostałych załączników niniejszego postepowania.
W związku z kończącym się terminu składania ofert, Zamawiający wydłuża termin składania ofert, który będzie przypadał na dzień 21.05.2024 r.
2024-05-06 15:41 Paweł Rogal Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 11 - wykaz dróg.
Do tabeli - Wykaz dróg zadania podstawowe, Zamawiający dodaje po przez przeniesienie z tabeli - Wykaz dróg opcja, drogę dz. ewid. nr 224/1, 264/1 w miejscowości Lipa o długości 65 mb. Oferenci składający ofertę powinni ująć wartość ww. drogi w zakresie podstawowym oferty zgodnie z nowym Załącznikiem nr 11 - wykaz dróg po zmianie.
W związku z ze zmianą dotyczącą jedynie przeniesienia drogi z zakresu opcjonalnego do zakresu podstawowego, Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Załącznik nr 11 - wy [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1059