Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 09 z Z/I w Dylowie A/ 2024

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 22-04-2024 09:25:00
Placing offers : 27-05-2024 11:00:00
Offers opening : 27-05-2024 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 352.92 2024-04-22 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 16.09 2024-04-22 09:25:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ- Projekt umowy.7z 7z 557 2024-04-22 09:25:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 14.91 2024-04-22 09:25:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.1 2024-04-22 09:25:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.docx docx 20.32 2024-04-22 09:25:00 Proceeding
espd-request.xml xml 123.04 2024-04-22 09:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.88 2024-04-22 09:25:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 17.44 2024-04-22 09:25:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.19 2024-04-22 09:25:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.9 2024-04-22 09:25:00 Proceeding
Odpowiedzi z dn. 09.05.2024.pdf pdf 59.25 2024-05-09 13:59:59 Public message
19 12 09 (2).jpg jpg 755.52 2024-05-09 13:59:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 65.24 2024-05-27 13:46:18 Public message

Announcements

2024-05-27 13:46 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-27 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1: 318 000,00 zł netto/ 343 440,00 zł brutto
Zadanie 2: 318 000,00 zł netto/ 343 440,00 zł brutto
2024-05-09 13:59 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi z dnia 09.05.2024 r.

Odpowiedzi z dn. 09 [...].pdf

19 12 09 (2).jpg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1090