Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 z Z/I w Julkowie /2024

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 22-04-2024 09:23:00
Placing offers : 27-05-2024 10:00:00
Offers opening : 27-05-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 117.09 2024-04-22 09:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.61 2024-04-22 09:23:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 356.36 2024-04-22 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 14.82 2024-04-22 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projekt umowy z załącznikami.7z 7z 603.69 2024-04-22 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 14.87 2024-04-22 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.04 2024-04-22 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.docx docx 20.26 2024-04-22 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ - art. 125.docx docx 17.59 2024-04-22 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.31 2024-04-22 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.71 2024-04-22 09:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu-zmiana.pdf pdf 106.31 2024-04-30 09:20:43 Public message
Odpowiedzi - platforma.pdf pdf 62.5 2024-05-15 13:12:44 Public message
AT4.pdf pdf 225.26 2024-05-15 13:12:45 Public message
IMG_2677.jpeg jpeg 5056.32 2024-05-15 13:12:45 Public message
Karta charakterystyki 19 05 99.pdf pdf 96.85 2024-05-15 13:12:45 Public message
Testy zgodności.pdf pdf 240.77 2024-05-15 13:12:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 60.05 2024-05-28 09:41:08 Public message
Informacja o wyniku postępowania - platforma.pdf pdf 66.7 2024-06-14 12:21:19 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 121.18 2024-07-11 10:01:48 Public message

Announcements

2024-07-11 10:01 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2024-06-14 12:21 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2024-05-28 09:41 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-27 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3 610 000,00 zł net / 3 898 800,00 zł brutto, w tym na poszczególne zadania:
- zadanie nr 1: 1 805 000,00 zł net / 1 949 400,00 zł brutto;
- zadanie nr 2: 1 805 000,00 zł net / 1 949 400,00 zł brutto.
2024-05-15 13:12 Gabriela Watała Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami

Odpowiedzi - platfor [...].pdf

AT4.pdf

IMG_2677.jpeg

Karta charakterystyk [...].pdf

Testy zgodności.pdf

2024-04-30 09:20 Gabriela Watała Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1076