Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Z/I Dylów A, Z/I Gotartów, Z/I Bełchatów /2024

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 22-04-2024 09:15:00
Placing offers : 28-05-2024 10:00:00
Offers opening : 28-05-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 116.96 2024-04-22 09:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 161.81 2024-04-22 09:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 356.51 2024-04-22 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 17.22 2024-04-22 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.7z 7z 601.65 2024-04-22 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 14.93 2024-04-22 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.09 2024-04-22 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.docx docx 20.37 2024-04-22 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 17.64 2024-04-22 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.29 2024-04-22 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.92 2024-04-22 09:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 159.27 2024-05-02 09:04:30 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 162.23 2024-04-26 07:21:19 Public message
SWZ - modyfikacja.pdf pdf 356.85 2024-04-26 07:21:19 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy - modyfikacja.pdf pdf 354.76 2024-04-26 07:21:19 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 159.27 2024-05-06 07:18:24 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 50.2 2024-05-06 14:39:01 Public message
Bełchatów.jpg jpg 3896.66 2024-05-06 14:39:01 Public message
Dylów.jpg jpg 4988.44 2024-05-06 14:39:01 Public message
Gotartów.jpg jpg 5447.22 2024-05-06 14:39:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 79.72 2024-05-28 12:33:02 Public message
Inf. o wyniku postępowania.pdf pdf 90.43 2024-07-08 12:00:05 Public message

Announcements

2024-07-08 12:00 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

Inf. o wyniku postęp [...].pdf

2024-05-28 12:33 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-28 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 23 166 000,00 zł netto/ 25 019 280,00 zł gross z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - 4 290 000,00 zł netto/ 4 633 200,00 zł,
Zadanie nr 2 - 4 290 000,00 zł netto/ 4 633 200,00 zł,
Zadanie nr 3 - 4 290 000,00 zł netto/ 4 633 200,00 zł,
Zadanie nr 4 - 4 290 000,00 zł netto/ 4 633 200,00 zł,
Zadanie nr 5 - 2 145 000,00 zł netto/ 2 316 600,00 zł,
Zadanie nr 6 - 2 145 000,00 zł netto/ 2 316 600,00 zł,
Zadanie nr 7 - 1 716 000,00 zł netto/ 1 853 280,00 zł.
2024-05-06 14:39 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Bełchatów.jpg

Dylów.jpg

Gotartów.jpg

2024-05-06 07:18 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-04-26 07:21 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
SWZ - Modyfikacja
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy - modyfikacja

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ - modyfikacja.pd [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1118